КОНТАКТИ


КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ НАУЧЕН ЦЕНТЪР КЪМ БАН

ул. "Московска" 13, ет.2, София 1000, п.к. 432

тел.: 02 987 02 61

тел. факс: 02 986 69 62

e-mail: kmnc@kmnc.bg
Име, Фамилия *
Телефон *
E-mail *
Съобщение *