НАУЧНИ ФОРУМИ, ОРГАНИЗИРАНИ САМОСТОЯТЕЛНО ОТ КМНЦ ИЛИ СЪВМЕСТНО С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ2015
25-11-2015/ Collegium Cyrillomethodianum
За първа година Кирило-Методиевският научен център организира свои „домашни“ четения, на които ще бъдат представени и обсъдени индивидуалните изследвания на учените. В 15.00 ч. - за представянето на новите книги и по случай празника на св. Климент, - очакваме нашите гости. Вижте програмата.

02-10-2015/ Европейска нощ на учените – 25 септември 2015 г.
     За трета поредна година КМНЦ-БАН се включи в честванията на Европейската нощ на чените. Предвидената програма беше разделена на две части: научнопопулярна и приложна. В рамките на научнопопулярната част бяха представени мултимедийни презентации, които показват част от широкото научно поле на дейност на изследователите от КМНЦ. Те бяха на тема: „Паметниците на св. Кирил и Методий от края на XX – началото на XXI век“, „Канони, песни, автори“, „Конотацията на образите на св. Кирил и св. Методий като покръстители в България в някои възрожденски картини, литографии и зографии“, представяне на книгата „LAVRENTIY'S MISCELLANY (TSAR IVAN ALEXANDĂR'S MISCELLANY OF 1348). PHOTOTYPE EDITION“. Беше представена и издателската дейност на КМНЦ.
     Голям интерес предизвика приложната част: демонстрацията на изписване на икона на св. Климент Охридски, изработване на „средновековни“ свитъци и ръчно направени авторски „тефтерчета“, разделители за книги, апликации с букви от кирилската и глаголическата азбуки и др. приложни материали, предвидени за забавление  на по-младите посетители на КМНЦ. Беше показан и научнопопулярният филм „Древна Тракия – врата към безсмъртието“ на Института по балканистика с център по тракология към БАН.
     За гостуващите ученици (от 32 СОУ,  164 Гимназия с преподаване на испански език, 134 СОУ) беше изнесена лекцията „Културата в Самуилова България“. Те получиха като подарък филма „Цар Самуил“ на  Националния институт по археология с музей към БАН, както и книги, издадени от КМНЦ.
Плакат Снимка1 Снимка2 Снимка3 Снимка4 Снимка5

27-08-2015/ Международна научна конференция, Варна 3-8 септември 2015 г.
     От 3 до 8 септември 2015 г. в Творческия дом на БАН – Варна, ще се проведе Третата Варненска международна научна конференция, организирана  съвместно от Кирило-Методиевския научен център при БАН и Центъра за изследване на християнството при Еврейския университет в Йерусалим. Дванадесетгодишното сътрудничество между КМНЦ и Еврейския Университет се осъществява в рамките на двустранното споразумение между БАН и Академията на науките на Израел и има като резултати 4 научни конференции и 4 научни сборника. Настоящата конференция е на тема „Идентифициране на еврейски и християнски модели в литературата на Късната античност и Средните векове“. В нея ще вземат участие 34 изследователи от различни научни институции в България, Израел, Австрия, Великобри-тания,  Германия, Полша и Русия.
Програма  Плакат

06-05-2015/ Кирило-Методиевски четения 11-12 май 2015 г.
Кирило-Методиевски четения 11-12 май 2015 г., Заседателна зала № 2 на Ректората.
      Софийският университет „Свети Климент Охридски“, Факултет по славянски филологии, Катедрата по кирилометодиевистика в СУ „Св. Климент Охридски“ и Кирило-Методиевският научен център при БАН организират традиционните си Кирило-Методиевски четения, които тази година се провеждат под патронажа на вицепрезидента на Република България, г-жа Маргарита Попова, като част от Националната програма за отбелязване на 1130 години от успението на св. Методий.
      Четенията са с международно участие и отбелязват и 35-годишнината от създаването на Катедрата. Кирило-Методиевският научен център при БАН, който също чества 35 години от създаването си е съорганизатор на събитието.
      В отделно заседание ще бъдат включени доклади в чест на проф. Климентина Иванова и проф. Донка Петканова, за които тази година също е юбилейна.

2014
09-10-2014/ „100 ГОДИНИ КИРИЛОМЕТОДИЕВИСТИКА В БЪЛГАРИЯ“
МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„100 ГОДИНИ КИРИЛОМЕТОДИЕВИСТИКА В БЪЛГАРИЯ“
Кирило-Методиевският научен център отбелязва 100-годишнината от създаването на Климентовата комисия в БАН, с която се поставя институционализирането на изследванията в областта на кирилометодиевистиката в България. Конференцията ще се проведе от 10 до 12 октомври 2014 г. Официалното откриване ще бъде на 10 октомври, петък, от 16.00 ч. в Големия салон на БАН. В рамките на първия пленарен ден ще бъде открита и документална изложба, тематично свързана с проблематиката на конференцията. Тя представлява кратка хроника на едно научно столетие, в което кирилометодиевистиката в България се разгръща и обогатява непрестанно. Представени са не само кирило-методиевските теми, но и личностите, които дават своя принос за развитието на научната дисциплина кирилометодиевистика в България.
На 11 и 12 октомври конференцията ще продължи в Огледалната зала на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН.
Снимка  Програма

10-09-2014/ Пета международна научна конференция „Писменото наследство и информационните технологии – El'Manuscript-2014“
   От 15 до 20 септември 2014 г. Кирило-Методиевският научен център беше домакин на петата международна научна конференция „Писменото наследство и информационните технологии – El'Manuscript-2014“. В конференцията, проведена с финансовата подкрепа на Министерството на науката и образованието на Република България и на Фондация „Устойчиво развитие на България“, взеха участие над 80 учени от 10 страни – Австрия, България, Германия, Испания, Италия, Литва, Полша, Русия и САЩ.
   Конференцията беше посветена на разработването и създаването на съвременни средства за съхраняване, описване, обработване, анализ и електронно публикуване на ръкописни и старопечатни писмени паметници и на исторически извори, а също и на въпросите, свързани с подготовката на електронни ресурси в сферата на хуманитаристиката и тяхното използване в научните изследвания, в областта на културата и образованието.
Повече  El'Manuscript  Снимки

31-01-2014/ 100 ГОДИНИ КЛИМЕНТОВА КОМИСИЯ НА БАН
    На 29 януари 2014 г. в Кирило-Методиевския научен център при БАН бе проведено тържествено заседание по повод 100-годишнината от първото заседание на Климентовата комисия на БАН. Задачите на тази комисия са свързани с подготовката на предстоящото тогава тържествено честване на хилядагодишнината от смъртта на св. Климент Охридски (916 – 1916 г.). В състава от самото начало влизат изтъкнати членове на Историко-филологическия клон на Българската академия на науките и професори от хуманитарните специалности на Софийския университет, чийто патрон е св. Климент. Комисията обаче не е само организатор на едно обществено възпоменание, нейното учредяване институционализира изследванията, посветени на Славянските първоучители и техните ученици и става начало на формирането на самостоятелната научна област кирилометодиевистика.
    На срещата в Кирило-Методиевския научен център се събраха колеги от хуманитарните специалности на институтите на БАН, Софийския университет и медиите. Приветствие от председателя на БАН акад. Стефан Воденичаров поднесе чл. кор. Светлана Куюмджиева. Срещата бе ръководена от директора на КМНЦ – доц. д-р Славия Бърлиева, работата на Климентовата комисия бе представена накратко от и.д. научния секретар на Центъра – гл.ас. д-р Десислава Найденова. Бяха оповестени инициативите, които се подготвят от КМНЦ във връзка с юбилея.
    На срещата бяха представени и най-новите издания на КМНЦ – книгата на гл.ас. д-р Мая Иванова „Текстологически проблеми в Пространното житие на Константин-Кирил“, като книга 22 на поредицата Кирило-Методиевски студии, която е и т. 1 от подпоредицата „Кирило-Методиевски извори“ и книгата на гл.ас. д-р Евгени Зашев „Разкази за чудеса, разбойници, блудници и други истории“ от новооснованата поредица „Легенда“.
    Официално вековният юбилей на комисията, наследена през 1934 г. от Комисията за идаване на кирило-методиевските извори, през 1971 от Кирило-Методиевската комисия, а през 1980 – от КМНЦ на БАН, ще бъде отбелязан с международна научна конференция и изложба (2-5 октомври 2014) – в рамките на честването на 145-годишнината на БАН.
СНИМКИ

2013
24-09-2013/ ЕВРОПЕЙСКА  НОЩ  НА  УЧЕНИТЕ
      В Европейската нощ на учените Кирило-Методиевският научен център представя на своите гости най-новите си издания и проекти. Постерната изложба „В началото бе буквата“ разказва за историята и употребата на различните графични системи, съществували на територията на българските земи от петото хилядолетие преди Христа до наши дни, а представените илюстрации на Илиан Чавраков към текстове от предстоящото издание на КМНЦ „Разкази за чудеса, разбойници, блудници и други истории“ ни разкрива епохата на Средновековието като забавна поредица от поучителни случки. Най-сръчните могат да създадат своя история от глаголически и кирилски букви, използвайки глина или цветни картони, с които да направите картички или книгоразделители.
    

      27 септември 2013 г. (петък)                 Фоайе на КМНЦ – БАН
     18:00 – 22.00 часа                                   ул. „Московска“ № 13, ет. 2
        
Ще бъдат представени книгите:
Светлана Куюмджиева. Ранните осмогласници. Извори, богослужение и певчески  репертоар (По ръкописи до ХІІІ век). София, 2013.
Книгата ще бъде представена от доц. д-р Бойка Мирчева.

Татяна Илиева. Старобългарският превод на Стария Завет. Т. 3. Старобългарско-гръцки словоуказател към Книгата на пророк Иезекиил. София, 2013.
Книгата ще бъде представена от доц. д-р Татяна Мострова.

и показани изложбите:
„В началото бе буквата“
„Разкази за чудеса, разбойници, блудници и други истории“
ПОКАНА

2012
27-08-2012/ Международна научна конференция "БИБЛЕЙСКИТЕ ПОНЯТИЯ В СЛАВЯНСКАТА ТРАДИЦИЯ: ЕЗИКОВИ, ТЕКСТОЛОГИЧЕСКИ И КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ АСПЕКТИ", Варна, 02–08 септември 2012 (International scholarly conference BIBLICAL CONCEPTS IN SLAVIC TRADITION: LINGUISTIC, TEXTUAL AND CULTURAL-HISTORICAL ASPECTS, Varna, 02–08 September 2012)
Кирило-Методиевският научен център към БАН и Департаментът за германски, руски и източноевропейски изследвания на Еврейския университет в Йерусалим организират вече за втори път Международна научна конференция с участие на български специалисти по проблематиката от СУ „Св. Климент Охридски“ и от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, както и на учени от още 5 европейски страни (Великобритания, Германия, Испания, Италия, Полша) и от САЩ. ...
повече   фотоси

7-05-2012/ Международна конференция нa COST ACTION IS1005 MEDIOEVO EUROPEO. MEDIEVAL CULTURES AND TECHNOLOGICAL RESOURCES: Authors, Texts and Lexicographical Data-bases, София, 17-18 май 2012
The main objective of the Action is to increase accessibility to and integration of medieval research results and tools through improved technological instruments and skills. Achieving the Action’s objectives is made possible through the collaboration of key European institutes that have developed large scale databases, become familiar with related problems and attempted to identify targeted solutions. ...
повече   програма

     Международна конференция нa COST ACTION IS1005 MEDIOEVO EUROPEO. MEDIEVAL CULTURES AND TECHNOLOGICAL RESOURCES Authors, Texts and Lexicographical Data-bases - БАН, София, 17-18 май 2012.
     Конференция с международно участие Библейските понятия в славянската традиция: езикови, текстологически и културно-исторически аспекти - Творчески дом на Българска Академия на науките, Варна, 02–08 септември 2012. Снимков материал

2007
     Конференция „Глаголица и кирилица – история и писмени паметници“ – Братислава, 6-7 юни 2007 г. (съвместно с Университета „Ян Амос Коменски“ и Българския културен институт в Братислава).

2006
     Симпозиум „Велика Моравия – Велики Преслав“ – Шумен, 16–18 май 2006 г. (съвместно с Шуменския университет “Константин Преславски”, Славянския институт на Чешката академия на науките в Прага, Археологическия институт с музей при БАН – филиал Шумен, Националния историко-археологически резерват и музей „Велики Преслав“, Археологическия институт на Чешката академия на науките в Бърно и Моравския областен музей).

2005
     • Научна конференция „Проблеми на Кирило-Методиевото дело и на българската култура през IX–X в.“ – София, 28 септември – 2 октомври 2005 г.

2003
     Научна сесия „Новият (надконфесионален) превод на Новия завет (пробно издание)“ – София, 30 януари 2003 г. (съвместно с Българското библейско дружество и Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“).
     Научна конференция „Преводите през XIV столетие на Балканите“ – София, 26–28 юни 2003 г. (съвместно с фондациите „Александър фон Хумболт“ и „Фриц Тисен“).
     Тематичен блок „Критическото издание на най-стария славянски текст на библейските книги и неговите алтернативи” на XIII международен конгрес на славистите“ – Любляна, 15–21 август 2003 г.

2002
     Научна конференция „Животът и делото на Кирил и Методий – културна идентификация и интеграция в Европа“ – Братислава, 23–25 май 2002 г. (съвместно с Българския и с Чешкия културен институт в Братислава).


Участие на сътрудниците на КМНЦ в
национални и международни форуми
Изнесени доклади от сътрудниците на КМНЦ
на международни научни форуми в чужбина