ДОКТОРАНТИ


Правилник за дейността на Центъра за обучение (ЦО) и Академичния съвет (АС) при БАН
Прием на докторанти
Специализирани курсове


ДОКТОРАНТСКИ КУРСОВЕ В КИРИЛО–МЕТОДИЕВСКИЯ НАУЧЕН ЦЕНТЪР
ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.


1. Рецепция на византийската книжнина в старобългарската литература
Хорариум: 30 учебни часа.  
Лектор: проф. д-р Климентина Иванова. Контакт: klimentinaivanova@abv.bg
2. Латински език
Хорариум: 30 учебни часа.
Лектор: доц. д-р Стиляна Баталова. Контакт: stylianabat@yahoo.com
3. Агиография на Западноевропейското средновековие
Хорариум: 30 учебни часа.
Лектор: доц. д-р Стиляна Баталова. Контакт: stylianabat@yahoo.com
4. Източна църква, Западна църква: граница, която пресича славяните
Хорариум: 30 учебни часа.
Лектор: доц. д-р Марко Скарпа. Контакт: marco.kmnc@gmail.com
5. Грях и общество: покаяние и епитимийни текстове в средновековна България
Хорариум: 30 учебни часа.
Лектор: доц. д-р Десислава Найденова. Контакт: dtnajdenova@abv.bg