Новини

In memoriam

15-01-2021

     На 12 януари 2021 г. на 81-годишна възраст ни напусна видният немски палеославист проф. д-р dr.h.c. Екхард...

Репортаж на БНТ1 за виртуалния клъстер „Кирилометодикон“ и образователната платформа на КМНЦ.

28-11-2020

Кирило-Mетодиевисткия научен център при БАН, чрез своите нови дигитални платформи, дава възможност да се докоснем...

УС на БАН присъди на гл. ас. д-р Цветомира Данова награда за изключително значима монография

31-10-2020

     С радост съобщаваме, че УС на БАН присъди на нашата колега гл. ас. д-р Цветомира Данова награда за...

Контакти

Тел.: 02 987 02 61
Факс: 02 986 69 62
e-mail: kmnc@kmnc.bg, kmnc@bas.bg
Адрес: София 1000, ул. "Московска" 13, ет.2