ОТЗИВИ В МЕДИИТЕ


01-10-2020/
В БАН откриха обучителен център по кирилометодиевистика
В БАН откриха обучителен център по кирилометодиевистика
~~~

20-11-2014/ Аз Буки. Национално издателство за образование и наука.
Славия Бърпиева. 600 000 евро влизат в БАН по ЕРАЗЪМ.
Мозъчният тръст на България е и предпочитано място за Еразъм-докторанти.
Първите чужденци избират да дойдат в Кирило-Методиевския научен център, Института по математика и информатика и в Института по физика на твърдото тяло. Днес почти няма академичен институт, който да не е отворил врати за Еразъм-докторанти, разказва институционалният координатор на програмата доц. Славия Бърлиева.

Четете повече в бр. 47, 20
~~~

16-10-2014/ Аз Буки. Национално издателство за образование и наука.
Славия Бърлиева. Между науката и политиката.
Отбелязваме 100 години от създаването на кирилометодиевистиката в България.

По случай годишнината българските изследователи на Кирило-Методиевото дело организираха голям международен научен форум. В работата му редом с нашите учени взеха участие изследователи от европейски страни, в които това наследство е част от културноисторическото богатство.
Кирилометодиевистиката е изключително интересно интердисциплинарно изследователско поле, което се занимава с най-ранния период на славянската писмена култура и с приноса й за европейската цивилизация, пояснява доц. д-р Славия Бърлиева – директор на Кирило-Методиевския научен център на БАН... „Ние се занимаваме и с проучване на наследството на учениците на Светите братя. Ако не бяха те, никой нямаше да помни нито азбуката, нито имената на славянските първоучители“, допълва доц. Бърлиева.

Четете повече в „Аз Буки“, бр. 42, 16 – 22 октомври 2014г.
~~~

2014/ Аз Буки. Национално издателство за образование и наука.
Десислава Найденова / Desislava Naydenova.  100 години кирилометодиевистика в БАН . // Български език и литература, LVI, 2014, № 3, с. 319
повече
~~~

15-09-2014/ БНР Портал. Радио Варна
Научна конференция ще търси връзката между писменото наследство и информационните технологии.
повече
~~~

22-05-2013/ iNEWS
В началото бе Буквата
БАН отбеляза с тържествено събрание 24 май
повече
~~~

21-05-2013/ EuroChicago.com
„В началото бе Буквата”, тържествено честване на 24 май в БАН
повече
~~~

25-01-2013/ Cyrillomethodiana
Тържествено откриване на честванията по случай 1150 години от създаването на славянската писменост и Моравската мисия на св. Кирил и Методий
повече
~~~