ГОДИШНИ ОТЧЕТИ

Годишен отчет за 2019 г.


~~~


Годишен отчет за 2018 г.


~~~


Годишен отчет за 2017 г.


~~~


Годишен отчет за 2016 г.


~~~


Годишен отчет за 2015 г.


~~~


Годишен отчет за 2014 г.


~~~


Годишен отчет за 2013 г.


Отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2013 г.

~~~


Годишен отчет за 2012 г.

Резултати от НЕЗАВИСИМАТА МЕЖДУНАРОДНА ОЦЕНКА на Кирило-Методиевския научен център,
направена от Европейската научна фондация (ESF) и Европейската федерация на академиите на науките (ALLEA).


Международна оценка: