Списък на книгите в библиотеката на КМНЦ


Списък на книгите в библиотеката на КМНЦ – БАН на кирилица.

Списък на книгите в библиотеката на КМНЦ – БАН на латиница.

Списък на книгите в библиотеката на КМНЦ – БАН на гръцки език.

Списък на микрофилмите в библиотеката на КМНЦ – БАН.