ПРЕДСТАВЯНЕ
на дейността на Кирило-Методиевкия научен център