СЪБИТИЯ

2020

07-04-2020/ Дигитална разходка в изложбата ТРИ ЕПОХИ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНА
     Изложбата е създадена от Кирило-Методиевския научен център при Българската академия на науките. По покана на Българския културен институт във Варшава тя гостува от 06 март 2020 г. в неговата изложбена зала.

Експозицията е разделена на две части: В първата част са включени 16 постерни изображения – репродукции на икони с образите на славянските  просветители от края на XIX в. и фрески  на св. Седмочисленици от купола на църквата „Св. Седмочисленици“ в София от началото на XX в.

Във втората част  са представени 15 оригинални авторски икони на съвременни български художници – Лубомил Драганов, Любомир Гетов, Мария-Маргарита Иванова-Гетова, Мария Кукова, Мария Милова, Тотка Григорова, посветени на славянските просветители Кирил и Методий и на големия християнски празник “Възкресение Христово“.

Музикален съпровод – Формация „Светоглас“ Даниел Спасов, Милен Иванов.
Видео в YouTube

~~~

02-03-2020/ Изложба ТРИ ЕПОХИ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНА
     На 6 март 2020 г. в Българския културен институт във Варшава ще бъде открита изложбата ТРИ ЕПОХИ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНА. Експозицията е подготвена от Кирило-Методиевския научен център при Българската академия на науките и съчетава постерна и оригинална част. В 16 постера са репродуцирани изключително ценни изображения на св. Кирил и св. Методий и техните ученици – Светите Седмочисленици,  каквито са стенописите от купола на църквата „Св. Седмочисленици“ в София, изписани в началото на ХХ в., както и икони с образите на славянските просветители от края на ХIХ в. Оригиналната част на експозицията включва 15 авторски икони на съвременни иконописци, посветени на светите братя Кирил и Методий и на големия християнски празник „Възкресение Христово“.
Постер

~~~

10-02-2020/ Кирило-Методиевският научен център при БАН и Националният музей „Земята и хората“
Ви канят на ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ НА УСПЕНИЕТО НА СВ. КИРИЛ, 1150-ГОДИШНИНАТА ОТ РЪКОПОЛАГАНЕТО НА СВ. МЕТОДИЙ ЗА АРХИЕПИСКОП и 40-ГОДИШНИНАТА ОТ ОБЯВЯВАНЕТО НА СВЕТИТЕ БРАТЯ ЗА СЪПОКРОВИТЕЛИ
НА ЕВРОПА
Честването ще се състои на 14. февруари 2020 г. (петък) от 11.00 ч. в залата на Националния
музей „Земята и хората“ на бул. „Черни връх“ № 4 (до метростанция „Европейски съюз“).
Заповядайте!
Покана


29-01-2020/ СЛАВИЯ БЪРЛИЕВА. CYRILLO-METHODIANA ET VARIA MEDIAEVALIA: Паметници на кирило-методиевската традиция. София: КМНЦ-БАН, 2019

Настоящата монография представя проучвания на Славия Бърлиева върху паметници на кирило-методиевската традиция, интерпретирани като феномени на идентичността – конфесионална, политическа, етническа, културна. Те са написани в различни периоди на нейната изследователска дейност и са публикувани в различни издания в страната и чужбина на български, английски, италиански, руски и немски език. Публикуването им в монографичен корпус ще даде възможност да се представи по-добре и пред по-широка публика специфичното изследователско поле на авторката, което тя обогати с нови открития и интерпретации. Тук са поместени проучвания върху новооткрити или непознати за кирилометодиевистиката извори или техни преписи – като например непознатата поема, записана във вътрешното поле на иначе добре известната латинска Казаурийска хроника, изданието на втория препис на Списъка на Охридските архиепископи, старопечатните латински служби за св. Кирил и Методий, инвентарните описи и писма със сведения за мощите на светите братя и др.
Въведението обобщава отделните паметници в перспективата на тяхното възникване по повод едно или друго събитие от Кирило-Методиевата мисия или нейните по-късни отгласи – от Късното средновековие до Модерната епоха. Те се публикуват с придружаващи ги коментари, систематизирани по хронологически принцип в частта Cyrillo-Methodiana Graeca et Latina. Тази част е последвана от раздела Varia, в който са поместени изследвания, най-общо свързани с медиевистична проблематика, които са предизвикали интереса на авторката в процеса на нейните изследвания по кирилометодиевистика.
Снимка1 Снимка2

22-01-2020/ Palaeobulgarica в Scopus
Списание Palaeobulgarica е включено в международната база данни Scopus. Реферирането и индексирането на изданието започва от 2019 г.
Снимка1 Снимка2

СЪБИТИЯ

2019

Традиционен Collegium Cyrillomethodianum на КМНЦ
Представяне на три нови научни издания в рамките на традиционния Collegium Cyrillomethodianum на КМНЦ на 10.12.2019 г. (вторник) от 14.00 ч. в залата на Центъра на ул. „Московска“ 13.
Покана

~~~

Издание на най-стария български канонично-правен сборник – славянския Псевдозонар
Кирило-Методиевският научен център ­– БАН и Институтът по славистика „Ян Станислав” - САН представят първото дипломатично издание на най-стария български канонично-правен сборник – славянския Псевдозонар. Възникнал във Второто българско царство в края на XIII – началото на XIV в., заради своя изключително богат състав  (тук могат да бъдат открити както текстове, свързани с избора на висшия духовен клир, уреждащи живота на монасите и задълженията на свещениците, така и такива, регулиращи всекидневния живот на миряните: отношенията с друговерци и еретици, организирането на забави и помени, санкционирането на магически практики и др.) той се превръща в една от най-важните юридически книги. За неговата популярност говорят многобройните му български, сръбски, руски, молдовски, влашки и рутенски преписи, обхващащи периода XIV – XVII в.
Изданието е подготвено по ръкопис  № И-437 от сбирката на Задкарпатския етнографски музей, Словакия, сборник от началото на XVII в. То е придружено от изследване, представящо текстологичната история на сборника и неговото значение в славянската книжовна традиция.
Покана

~~~

Защита на дисертация
Кирило-Методиевският научен център при БАН и научното жури обявяват публична защита на дисертационния труд за придобиване на научната и образователна степен "„Доктор ” на Инна Василева Димитрова  на тема „Съвременни теории за произхода на глаголицата“, в професионално направление 2.1. Филология.
Защитата ще се състои на 12 ноември 2019 г., в заседателната зала на КМНЦ,  от 15.00 часа.
Материалите са на разположение в канцеларията на КМНЦ, ул. "Московска" № 13, етаж 2.
Материалите може да намерите тук

~~~

ИЗЛОЖБА „Свети Иван Рилски Чудотворец и Самоковска художествена школа”
Изложбата е посветена на 550 години от пренасяне на мощите на св. Иван Рилски от Царевград Търнов в Рилския манастир (1469 г.), 150- годишнината на Българската академия на науките, както и на 20 годишната дейност на школите по иконопис и дърворезба, при обучителния център на храм „Покров Богородичен” в София. Тя може да бъде видяна от 05.10 до 19.10. 2019 г. Експозицията съпътства международната научна конференция XIII  Международнни Цар-Шишманови дни В Самоков, на тема ПРЕНАСЯНЕТО НА САКРАЛНОСТ (локално – регионално – национално), 4 – 6 октомври 2019 г. Осъществява се съвместно между: Кирило-Методиевския научен център при БАН (в рамките на програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие” финансирана от МОН), Асоциация "Онгъл", Енорийски център „Покров Богородичен”, Фондация „Радост” и Художествена галерия „Проф. Васил Захариев” – град Самоков.

Снимка1 Снимка2 Снимка3 Снимка4 Снимка5 Снимка6 Снимка7

~~~

Кирило-Методиевският научен център при БАН, Институтът по литература при БАН и Институтът по славистика при БАН
имат удоволствието да Ви поканят на откриването на международната научна конференция "Граници и граничност в южнославянските култури. Градското и библейското", което ще се проведе на 3 октомври 2019 г. в 10 ч. в зала 19 на Института по етнология и фолклористика при БАН.
     Конференцията се организира в рамките на двустранното сътрудничество на БАН и ПАН и с подкрепа на ННП КИННПОР.
Програма

~~~

Нов брой на сп. Palaeobulgarica N 3/2019
Излезе от печат книжка трета за 2019 г. на списание Palaeobulgarica.
Корица  Съдържание  Contents

~~~

Международна научна конференция „Религиозен разцвет. България XIII-XV век“
Кирило-Методиевският научен център към БАН и CNRS – UMR 8167 – ORIENT & MÉDITERRANÉE имат удоволствието да ви поканят на Международната научна конференция „Религиозен разцвет. България XIII-XV век“, която ще се проведе на 12-13 юли в гр. София, Княжевския дворец, ул. „Московска“6А, зала 19. Конференцията се организира с подкрепата на Посолството на Франция, Френския институт  в България и със съдействието на ИЕФМ-БАН.
Плакат Покана Програма

~~~

06-02-2019/ Изложба „КИРИЛО-МЕТОДИЕВОТО НАСЛЕДСТВО – ЗНАНИЕ ЗА ВСИЧКИ“, 10-16.05.2019 г. в НМ „Земята и хората“

На 10 май 2019 г. в навечерието на деня, в който отбелязваме паметта на славянските Просветители, в Националния музей „Земята и хората“ бе открита изложбата „Кирило-Методиевото наследство – знание за всички“. Събитието се организира в рамките на финансираната от Министерството на науката и образованието Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ по инициатива на Кирило-Методиевския научен център при БАН и е посветено на 1150-ата годишнина от смъртта на създателя на славянската писменост свети Кирил-Константин Философ. Културното мероприятие се реализира в тясно сътрудничество на академичната институция по инициатива на доц. д-р Татяна Илиева с няколко училища за деца със специфични образователни потребности, между които:
Специално училище за ученици с нарушено зрение „Луи Брайл“,
Специално училище за ученици с увреден слух "Проф.д-р Дечо Денев",
ЦСОП „Едуард Сеген“ и
ЦСОП „Проф. д-р Димитър Кацаров“
Целта на изложбата е да направи достояние на широката общественост постиженията на училищата за деца със специфични образователни потребности в преподаването на знанието за българското  културноисторическо наследство и приноса им за опазване на националната памет.
В експозицията могат да се видят изработени под ръководството на високо квалифицирани педагози и арт терапевти художествени творби на подрастващи от различни възрасти, посветени на Празника на светите братя Кирил и Методий и славянската писменост. Двадесет и пет произведения, изпълнени с различни изобразителни техники – цветна и черно-бяла графика, акварел, квилинг, колаж, апликация – разкриват пиетета на децата към делото на Просветителите.
В изложбата са представени и работи на курсисти от детската иконописна школа „Захари Зограф“ към Енорийския център при столичния храм „Покров Богородичен“ с ръководител г-жа Младенка Ланджева, които традиционно се включват в различни мероприятия за подпомагане на деца в неравностойно положение. Чрез изработените от тях реплики на миниатюри от Лондонското евангелие и Томичовия псалтир, посетителят ще се докосне до изяществото на средновековните български ръкописни паметници.
На тържественото откриване организаторката на събитието доц. д-р Татяна Илиева подчерта, че в историческия контекст на агресивна глобализация изграждането у отделния индивид на съзнание за народностна идентичност и приобщеност към българската история и цивилизация трябва да се издигне повече от всякога в кауза на съвременното българско общество, за да продължи то да съществува и занапред като неповторим исторически субект. И училищата за деца със специфични образователни потребности като неотменима част от националната система за съхранение и междупоколенческо предаване на културното наследство дават своя достоен принос за изпълнението на тази кауза.
След кратко встъпително разяснение за тактилната азбука на слепите, направено от г-жа Ванюша Гигова, преподавател по български език и литература към ССУ УНЗ „Луи Брайл“, деветокласничката Златина Рулева, движейки бързо пръстите си по релефните страници на брайловата книга пред себе си, прочете със завладяващ патос пламенната защита на славянската писменост, която Константин Философ – Кирил произнася във Венеция срещу триезичниците. С не по-малка възторженост Константин Хараламбиев от същото училище рецитира безсмъртното стихотворение на Ив. Вазов „Българският език“.
Огромно настроение у присъстващите внесе танцовата група от ССУ УУС „Дечо Денев“ с музикални ръководители Камелия Захариева и Тодорка Иванова, която изпълни с жест и мимика песни, свързани с празника.
В заключение Татяна Илиева от КМНЦ изтъкна изключителния професионализъм, с който екипите от училищата за деца със специални образователни потребности преодоляват специфичните трудности при преподаването на знанието за българското културноисторическо наследство.
Накрая на участниците бяха раздадени грамоти за отлично представяне в програмата. Спонтанно някой от гостите на събитието запя химна „Върви, народе възродени!“, след което и други подеха песента.
Подир края на тържеството присъстващите разгледаха с интерес изложбата. Квилинг апликациите и обемните букви, изработени от възпитаниците на ЦСОП „Проф. д-р Димитър Кацаров“, бяха особено интересни за незрящите деца, които ги разглеждаха, докосвайки ги с пръсти. Учениците от ССУ УУС „Дечо Денев“ се скупчиха около г-жа Ванюша Гигова, любопитни да видят отблизо брайловата книга. Очаквано, огромен интерес предизвикаха у децата впечатляващите експонати на Музея „Земята и хората“. Никой не бързаше да си тръгне. На раздяла си обещаха и за в бъдеще да обединяват усилията си в служба на общата кауза за съхраняване културната идентичност на нацията. Събитието е един чудесен пример за успешното и плодотворно сътрудничество на Академията със средните училища в полза на изграждането на новото европейско общество на знанието.

Откриването Рисунка 1 Рисунка 2 Рисунка 3 Рисунка 4 Откриването

~~~

06-02-2019/ Кирило-Методиевският център при БАН пренася в Италия честванията на 1150-годишнината от кончината на св. Кирил
От 16. до 18. май 2019 г. в Рим ще се проведе голяма международна конференция под надслов „Кирилометодиевистиката – минало, настояще... бъдеще?“. Организатори на събитието са Трети римски университет и Кирило-Методиевският научен център при БАН (КМНЦ) в сътрудничество с Българския културен институт в Рим, Папския институт за източни изследвания, Библиотека Амброзиана и Италианската асоциация на славистите. Научният форум е посветен на 1150-годишнината от кончината на Константин Кирил Философ и 150-годишнина от основаването на БАН – първата научна институция, в която преди повече от столетие започват изследванията по кирилометодиевистика. В конференцията ще се включат над 30 изтъкнати палеослависти от България, Италия, Полша и Чехия. От българска страна освен представители на КМНЦ ще участват учени и преподаватели от Софийския университет и Института за исторически изследвания при БАН. В края на конференцията в Българския културен институт ще бъде открита подготвената от КМНЦ изложба „В началото бе буквата“.
Постер-1 Постер-2

~~~

06-02-2019/ Димо Чешмеджиев.Етюди върху български средновековни култове. Пловдив, 2019.
Книгата е част от един по-голям проект, който включва проучването на всички български култове през Средновековието. Предлаганите в нея текстове засягат някои по-специфични въпроси на българската святост от времето на Второто българско царство. Разглеждат се: някои аспекти от култа към св. Петка Търновска; отделни храмове, посветени на нея (в Пловдив) или такива, в които са били положени нейните мощи (в Търново); известният псалтир на знаменития киевски и московски митрополит Киприан, обединител на руските земи в църковно отношение; случаят с „откриването“ на гроба на патриарх Евтимий в Бачковския манастир и пр. Поместени са още и студии за някои по-слабо изследвани култове от този период - към св. Михаил Воин, към св. Филотея, към св. Йоаким I, патриарх Търновски, към св. Евтимий, патриарх Търновски. Освен това е включено и едно изследване за българското почитание на светия император Константин I Велики.
Корица

~~~

06-02-2019/ Излезе от печат новият брой на списание Palaeobulgarica
Излезе от печат новият брой на списание Palaeobulgarica – брой 1 за 2019 г.
Корица Съдържание Contents

~~~

06-02-2019/ Кирило-Методиевският научен център при БАН с голяма научна конференция под патронажа на президента, посветена на 1150-годишнината от кончината на св. Кирил и 150-годишнината от основаването на Българската академия на науките
     От 13 до 15 февруари 2018 г. в София ще се проведе организираната от КМНЦ международна научна конференция под надслов „Нему да бъде слава, чест и почит – 1150 години от кончината на Константин-Кирил Философ“. Научният форум се осъществява под патронажа на президента на Република България Румен Радев. В събитието ще вземат участие над 50 учени от 6 страни – България, Германия, Гърция, Италия, Полша и Русия. Тържественото откриване ще се състои на 13. февруари от 16.00 ч. в музея „Земята и хората“ с представяне на изложба, посветена на първоучителя. Присъстващите на празничното заседание ще имат възможността да изслушат три встъпителни доклада: „Съвременните кирило-методиевски изследвания в Европа – посоки, резултати, перспективи“ (С. Николова, България), „Св. Кирил в Рим и в паметта на Рим“ (Кр. Станчев, Италия) и „Паметта за св. Кирил в Солун (А. Деликари, Гърция). В откриването освен участниците в конференцията ще се включат официални гости, журналисти, университетски преподаватели, учени, учители от партньорски училища на КМНЦ и граждани. Заседанията ще продължат на 14. и 15. февруари в залите на БАН и СУ „Св. Климент Охридски“. Всички доклади от конференцията ще бъдат издадени в специален том на поредицата на КМНЦ „Кирило-Методиевски студии“. Конференцията се финансира от БАН чрез Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“.
Покана  Програма
~~~


2018
21-12-2018/ Collegium Cyrillomethodianum 2018!
     На 20.XII 2018 г., за поредна година се проведе традиционно организираният от Кирило-Методиевския научен център Collegium Cyrillomethodianum - вътрешни четения, на които бяха представени акценти и резултати от индивидуалните изследвания на утвърдени и млади учени от звеното, последвани от оживена дискусия.
     Проф. д-р Славия Бърлиева откри колоквиума с доклад на тема "Княз Борис-Михаил и хомилетиката на Барока", в който анализира една интересна и нетипична за бароковата книжнина интерпретация на този „български” мотив. Проф. д-р Климентина Иванова сподели любопитни факти и въпроси „За съдбата на една мъченическа памет от Късното средновековие до наши дни”. Доц. д-р Ива Трифонова представи накратко теоретичната част от своето изследване върху "История на Книга Откровение на св. Йоан Богослов: според сръбския препис от края на XIV в.", придружена от наситена и детайлна презентация. В своя доклад гл. ас. д-р Цветомира Данова даде заявка за възможни интересни насоки в едно по-задълбочено изследване по темата „De virtutibus et vitiis. Старобългарска лексика за добродетели и пороци (по материали от Словото за Изсъхналата смоковница от Йоан Дамаскин)”. Четенията завършиха с богато илюстрираната презентация на младата ни колега гл. ас. д-р Тотка Григорова, в която бе направен обзор на експедицията и класификация на материала, събран във връзка с работата й по каталога "Изображения на Кирил и Методий" - планов проект на КМНЦ за новата 2019 г.
     Благодарим на тазгодишния организатор на събитието гл. ас. д-р Люба Илиева.
Снимка1  Снимка2  Снимка3  Снимка4  Снимка5  Снимка6
~~~


28-11-2018/ ЛЕКЦИОНЕН СЕМИНАР НА ТЕМА „ПРАВОСЛАВИЕТО В ЕВРОПЕЙСКАТА ТРАДИЦИЯ“
     Със съдействието на Кирило-Методиевският научен център при БАН на 5-7.11. 2018 г. в Зала 1 на Ректората се проведе Лекционен семинар на тема „Православието в европейската традиция“. Той бе организиран от Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ и е част от дейността на Докторантския център на университета, като се провежда в сътрудничество с международната академична мрежа Pax Byzantino-Slava. Доц. д-р Марко Скарпа от КМНЦ и Университета Месина (Италия) бе един от лекторите на събитието.
Линк
~~~


28-11-2018/ Климентина Иванова с Голямата награда на Портал Култура 2018
     На 1 ноември 2018 г., в Деня на народните будители, Портал Култура връчи за пета години награди за принос в областта на литературата и хуманитаристиката. Голямата специална награда е за проф. Климентина Иванова заради „нейния изключителен принос в текстологията на старобългарската литература и гражданската й позиция в отстояването на истината в трудни и смутни времена“.
Линк
~~~


27-11-2018/ Европейска нощ на учените 2018
     За поредна година Кирило-Методиевският научен център при БАН взе участие в Европейската нощ на учените на 28 септември 2018 г. Специалистите от КМНЦ организираха Работно ателие за иконопис, ръководено от гл. ас. д-р Тотка Григорова. Тази инициатива се осъществи по проект Κ-ΤΡΙΟ 3, финансиран от Европейската комисия по дейностите Мария Склодовска-Кюри на програма „Хоризонт 2020“.
Линк
~~~


11-09-2018/ IN MEMORIAM ПРОФ. ВАСИЛКА ТЪПКОВА-ЗАИМОВА
     На 9 септември 2018 г. ни напусна проф. Василка Тъпкова-Заимова. Световноизвестен български учен-медиевист и византолог, преподавател и учител на няколко поколения български историци. Една от плеядата велики български учени, превели успешно българската наука през бурни епохи и недопуснали тя да бъде смазана от тежестта на политическата конюнктура! Тя подготви десетки аспиранти и докторанти като научен ръководител, консултант или рецензент!
     Проф. Василка Тъпкова-Заимова произхожда от стар български солунски род, с който много се гордееше. Това определяше и част от изключително широките научни интереси – тя винаги се е интересувала от историята на Солун, и по-специално на славянското и българското население в него и около него. Беше една от най-добрите познавачи на Солунския закрилник св. Димитър, както и на неговия култ всред българите и другите славяни. Имаше силно изразени интереси и към други двама прочути солунчани – Кирил и Методий, както и към тяхното дело и култ. На тези проблеми проф. Тъпкова посвети няколко студии и статии, които днес са станали класически – за произхода на Кирил и Методий, за Кирило-Методиевата мисия в Моравия (на фона на политическите отношения между Рим и Константинопол) и борбата им за славяните, за мястото на България в изграждането на славянската християнска култура след идването на учениците на Кирил и Методий тук. Българската изследователка има съществена заслуга за изясняването на политическите взаимоотношения на Балканите през ІХ в. и за анализа на термина „византинизъм“ във връзка с известната дискусия от 70-те и 80-те години в българската и европейската наука. Проф. Тъпкова положи много усилия за проучване и издаване на някои кирило-методиевски извори, между които може да се отбележи прочутият „Списък на Охридските архиепскопи“ („Каталог на Дю Канж“). Обект на научните ѝ интереси бе и проучването на кирило-методиевската тема от късните латински историци, напр. Йосиф Асемани.
     Проф. Василка Тъпкова-Заимова участва в подбора, превода и коментара на 11 тома от „Гръцки извори за българската история“ (ГИБИ) и 2 тома на „Латински извори за българската история“ (ЛИБИ). Нейното научно творчество е с огромна тематична широчина. Тя изследва етногенеза на балканските народи, историята на Византия и отношенията ѝ със славяните, историко-географски и демографски проблеми на северните и североизточните български земи през Средновековието, политическата идеология на средновековна България, църковната организация на българските земи, българо-византийските контакти и взаимодействия на културно, политическо и идеологическо равнище. Особено любима за проф. Тъпкова беше историята на югозападните български земи – политическо развитие и църковно устройство (главно на Охридската архиепископия), на която тя посвети няколко изследвания. Проф. Тъпкова беше една от малкото автори, които дръзнаха да анализират текстовете на т. нар. „низова книжнина“ и го направи по блестящ начин. Специални изследвания посвети и на Търновската книжовна школа, както и на някои интересни политико-религиозни процеси на Второто българско царство.
     Проф. Василка Тъпкова-Заимова е родена на 7 август 1924 г. в София. През 1943 г. завършва Френския девически колеж в София, а през 1947 г. класическа филология в Софийския университет. От 1947 г. е асистент в новооснования Институт по история към БАН, а от 1949 г. е научен сътрудник в него, в Секцията за издаване на гръцки и латински извори за българската история. Научен сътрудник в Института по балканистика при БАН от неговото основаване през 1964 г., където ръководи секцията „Балкански народи и Византия“ от 1971 до 1989 г. Дългогодишен преподавател в Софийския университет, Художествената академия в София, Великотърновския университет, Пловдивския университет, Нов български университет.
     Повече от десет години проф. Тъпкова-Заимова работи в Кирило-Методиевския научен център при БАН (1993–2005), където се отдава на любимата си кирило-методиевска проблематика.
     Проф. Василка Тъпкова-Заимова беше член на многобройни национални и международни научни организации: Националния комитет по балканистика, чийто зам.-председател беше от 1978 г.; Асоциацията на византинистите и медиевистите в България, на която беше почетен председател; Международната асоциация за проучване на Югоизточна Европа със седалище в Букурещ (AIESEE), на която беше вицепрезидент от 1994 г.; Комисията по история на славистиката към Международния комитет на славистите (1990–1992); Международната асоциация по византология, където ръководеше комисията „Византия и славяните“; Международната комисия за издаване на средновековни исторически извори към Историческия институт в Рим (от 1995 г.) и пр.
     Проф. Василка Тъпкова-Заимова е носител на Кирило-Методиевската награда през 1971 г., заедно със своя съпруг, проф. Йордан Заимов, за издаването и проучването на Битолския надпис на българския цар Йоан Владислав. Тя е носител и на ордена „Академични палми“ на Френската академия през 1995 г. Удостоена е с титлата Doctor honoris causa от университетите в Букурещ през 2003 г. и Велико Търново през 2004 г., а през 2016 г. и от Пловдивския университет, като признание за научните ѝ достижения и дългогодишна преподавателска работа.
     Публикува в редица известни български и международни списания –  „Исторически преглед”, „Etudes balkaniques”, „Bulgarian Historical Review”, „Palaeobulgarica”, „Byzantinische Zeitschrift”, „Byzantinoslavica” и др. Редактор е на списание „Etudes balkaniques” и поредицата „Studia Вalcanica”.
     Проф. Василка Тъпкова-Заимова работи буквално до последните си дни, като дори след навършване на 90 години взимаше активно участие в научния живот – пишеше, участваше в конференции, изнасяше доклади, посещаваше сбирките на Асоциацията на византинистите и медиевистите в България.
     Поклон пред светлата ѝ памет! Няма да я забравим!
Проф. Василка Тъпкова-Заимова
~~~


10-09-2018/ ХVІ Международен конгрес на славистите – Белград 2018
     От 20 до 27 август 2018 г. в Белград при рекорден брой участници (повече 1000 учени от над 40 страни) се проведе ХVІ Международен конгрес на славистите. Работата на конгреса беше организирана в 115 секционни заседания, 32 тематични блока и 9 кръгли маси; състояха се и заседания на 40 комисии към МКС. На големия научен форум КМНЦ беше представен от проф. Св. Николова, проф. Кл. Иванова, доц. В. Желязкова, доц. Т. Илиева, доц. М. Скарпа и гл.ас. Цв. Данова. На проф. Николова беше оказана голямата чест да изнесе един от общо шестте пленарни доклада, в който тя представи посоките, резултатите и перспективите на съвременните кирило-методиевски изследвания в Европа. При изключителен интерес премина и организираният от КМНЦ тематичен блок, посветен на преводите през славянското средновековие. В рамките на конгреса в Библиотеката на град Белград беше организирана изложба с книгите по славистика, излезли през последните пет години. На специално събитие в същата библиотека бяха представени книгите, издадени от КМНЦ в периода 2013–2018 г. Беше решено следващият ХVІІ Международен конгрес на славистите да се проведе през 2023 г. в Париж.
1. Проф. Св. Николова по време на пленарното заседание
2. Откриването на форума
3. Участници от КМНЦ-БАН на Приема в Българското посолство в Белград
4. Участници от КМНЦ-БАН на Приема на Президента на Сърбия
5. Председателят на Международния комитет на славистите проф. Бошко Сувайджич от Сърбия, който предава решението за определянето на следващата страна, в която ще се проведе XVII Конгрес през 2023 г., на новия председател на Международния комитет на славистите Наталия Берницкая, професор в Сорбоната и Председател на Френския национален комитет.
~~~


16-01-2018/ Първо критическо издание на Четириевангелието на цар Иван Александър
Първо критическо издание на Четириевангелието на цар Иван Александър
(British Library Add. Ms. 39627)

     Първото критическо издание на един от най-важните и богато илюстровани средновековни български царски ръкописи, емблематични за българската култура отпреди падането на Второто българско царство, е осъществено в рамките на международен научен проект със съвместните усилия на Кирило-Методиевския научен център към Българската академия на науките (България), Института за славистика на Виенския университет (Австрия), Департамента за езици, литератури и междукултурни изследвания на Университета във Флоренция (Италия) и Департамента за съвременни езици, литература и култура на Университета в Болоня (Италия). Публикувано е във Виена от издателство Холцхаузен и след спечелен конкурс - финансирано на Австрийския фонд за научни изследвания.
     Изданието на Четириевангелието на Иван Александър е мащабен научен труд, състоящ се от 932 страници, разделен на две части. Първата част представлява пълно критическо издание на текста на кодекса с критически апарат, а многобройните прекрасни миниатюри, заради които паметникът е известен сред широката публика като един от най-красивите представители на средновековното българско ръкописно изкуство, са възпроизведени в черно-бели илюстрации, които следват точно оригинала.
     Във втората част на изданието са поместени най-новите изследвания върху състава, текстологията, историята, кодикологията и художествените особености на ръкописа. Те обхващат пълна библиография на изследванията на паметника за периода от 1849 до  2016 г., подготвена от Нели Ганчева, съвместното изследване на Елисавета Мусакова и Хайнц Миклас, посветено на кодикологията, палеографията и художественото оформление на ръкописа, допълнено с богат илюстративен материал от Хайнц Миклас в края на изданието, също проучването на Елка Бакалова за портретите на цар Иван Александър, студията на  Алберто Алберти, която представя лексиката на евангелието от гледна точка на текстологическата традиция на славянските евангелия, като тези наблюдения са разширени в неговата съвместна статия с Марчело Гардзанити, посветена на особеностите на паметника в контекста на византийските образци и текстологичните традиции на славянските евангелия от X-XVI в. Богослужебният апарат на паметника като структура, съдържание и езиково-правописни особености е представен от Таня Попова, а историята на тази допълнителна част на ръкописа – от Екатерина Дограмаджиева. В края на изданието са поместени изготвена от Елисавета Мусакова таблица на евангелските четива и на миниатюрите, също списък на цитираните ръкописи и старопечатни издания, изготвен от Бойка Мирчева, както и списък на цитираната в изданието литература, обобщена от Нели Ганчева.
     Ръкописът е издаден от Таня Попова и Хайнц Миклас със съдействието на Бойка Мирчева. Коректурите са дело на Гудрун Влах и Цонка Йончева, а художественото оформление и предпечатната подготовка – на Анита Борисова. Цялата история на съвместната работа и осъществяването на този труд е описана от Хайнц Миклас в предговора към изданието.
     Текстът на изданието е на свободен достъп на адрес: Линк

Снимка1  Снимка2  Снимка3  Снимка4  Снимка5
~~~


05-01-2018/ Collegium Cyrillomethodianum 2017
     За пореден път се проведе ежегодната новогодишна конференция на КМНЦ, в рамките на която бяха представени нашите нови колеги Тотка Григорова и Марко Скарпа. Доц. д-р Марко Скарпа произнесе и своята встъпителна доцентска лекция на тема: „Цитатът от 1 Кор във Венецианския спор в Житието на св. Кирил. Светоотчески отражения“.
Конференцията протече при следния дневен ред:
10.30 ч. Мая Иванова. СВЕТИТЕ БРАТЯ КИРИЛ И МЕТОДИЙ В ТВОРЧЕСТВОТО НА ЯН МАТЕЙКО
10.45 ч. Светлина Николова. ЗА НЯКОЛКО НОВИ ПУБЛИКАЦИИ В ОБЛАСТТА НА КИРИЛОМЕТОДИЕВСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ
11.00 ч. Марко Скарпа – встъпителна доцентска лекция:
„Цитатът от 1 Кор във Венецианския спор в Житието на св. Кирил. Светоотчески отражения“.

Обедна почивка

13.00 ч. Стиляна. Баталова. СВ. КИРИЛ АЛЕКСАНДРИЙСКИ И КНИГА НА ПРОРОК ИСАЯ: ПРОБЛЕМИ НА КАТЕННИТЕ ТЕКСТОВЕ (ПО МАТЕРИАЛ ОТ ВИЗАНТИЙСКИ И СЛАВЯНСКИ РЪКОПИСИ)
13.15 ч. Бойка Мирчева. ОЩЕ ВЕДНЪЖ ЗА УСПЕНИЕ КИРИЛОВО И ЛОНДОНСКОТО ЕВАНГЕЛИЕ НА ЦАР ИВАН АЛЕКСАНДЪР
13.30 ч. Цветомира Данова. НЯКОИ НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ СТИХИРАТА И СЛОВОТО ЗА УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО ОТ ГРИГОРИЙ ЦАМБЛАК.
13.45 ч. Ивета Рашева. АНАХРОНИЗМЪТ ЗА ПОКРЪСТИТЕЛНАТА МИСИЯ НА СВ. МЕТОДИЙ В БЪЛГАРИЯ (ВЪЗРОЖДЕНСКИ ПРОЕКЦИИ).
14.15. Димо Чешмеджиев. РИЛСКАТА ГРАМОТА НА ЦАР ЙОАН ШИШМАН И НЯКОИ ПРОБЛЕМИ НА ИСТОРИЯТА НА РИЛСКИЯ МАНАСТИР ДО ХІV В.
14.30 ч. Ина Димитрова СЛАВЯНСКИЯТ СЕДМИЧЕН МОДЕЛ И НАЗВАНИЕТО НА ДЕНЯ 'НЕДЕЛЯ'.
14.45 ч. Андрей Бобев. ПРОЕКТЪТ "ДУХОВНОСТТА НА СОФИЯ В ИСТОРИЧЕСКАТА ПАМЕТ" И ПАИСИЕЗНАНИЕТО  

Снимка1  Снимка2  Снимка3  Снимка4  Снимка5  Снимка6  Снимка6  Снимка7  Снимка8  Снимка9  Снимка10
~~~


2017
01-12-2017/ Втора кирилометодиевска конференция във Венецианския университет Ка'Фоскари
     На 30 ноември във Венецианския университет "Ка' Фоскари" се откри  II Кирило-Методиевска конференция на тема "Езиците на християнската молитва - история и съвременност"  (30 ноември -2 декември 2017)
Програма   Снимка
~~~


06-11-2017/ Гл. ас. д-р Евелина Джевиецка е един от носителите на Наградата „Марин Дринов
     Гл. ас. д-р Евелина Джевиецка получи наградата на БАН „Проф. Марин Дринов” за млади учени за научни постижения в направление „Културно-историческо наследство и национална идентичност”. Грамотата беше връчена от Президента на РБългария, господин Румен Радев, на 1 ноември 2017 г. по време на честване на Деня на народните будители.
     Д-р Джевиецка завършва славянска филология и богословие, а научната и образователна степен „доктор“ защитава във Варшавския университет с дисертация в направление „Културология”. В КМНЦ работи от 2014 г. и се занимава с проблематиката на кирило-методиевския разказ в модерната българска култура и наука, като през последната година изследваше въпроса във връзка със социалистическия период в България. Тя участва в четири международни проекта, свързани с българската литература и култура, с юдеохристиянската традиция и с историята на юдеите. Един от проектите е финансиран по Програмата за „Подпомагане на младите учени в БАН“. Член е на няколко престижни международни асоциации.
Честито!
Снимка1  Снимка2  Снимка3
~~~


23-10-2017/ В Деня на народните будители
     На 1 ноември 2017 г. (сряда), в 14.00 ч., в Големия салон на БАН (ул. „15 ноември“ 1), Румен Радев, президент на Р България, ще връчи лично ежегодните награди на Българската академия на науките за млади учени „Проф. Марин Дринов“ и за най-млади учени „Акад. Иван Евстратиев Гешов“.
     Пожелаваме успех на нашия кандидат гл. ас. д-р Евелина Джевиецка!
Снимка
~~~


05-10-2017/ 11. Цар-Шишманови дни в Самоков (29.09-01.10.2017 г.)
     Наградата на 12. Фестивал на културно-историческия и природонаучния късометражен филм и фотография "Балканска културна филмотека" бе присъдена на авторски колектив от Кирило-Методиевския научен център - БАН за Юбилейната изложба "Св. Климент Просветителят".
     Почетната грамота бе приета от гл. ас. д-р Ивета Рашева - куратор на изложбата.
Честито, колеги!

Асоциация „Онгъл“
Снимка 1 Снимка 2
~~~


04-09-2017/ Международна научна конференция „Библейската ръкописна традиция между лексикографията, текстологията и литературната история“  София, 7–8 септември 2017 г.
     На 7 и 8 септември 2017 г. Кирило-Методиевският научен център при Българската академия на науките в сътрудничество с Библейската комисия към Международния комитет на славистите и с подкрепата на Представителството на Россотрудничество в България организира международна научна конференция на тема „Библейската ръкописна традиция между лексикографията, текстологията и литературната история“. Тематичният обхват на конференцията включва широк кръг въпроси, свързани с историята на библейските преводи в средновековната славянска книжнина, развитието на ръкописната традиция на отделните библейски книги, езика на първите славянски библейски преводи, рецепцията и развитието на библейския текст в славянските литератури от Средновековието до наши дни, подготовката на различни видове издания на библейски книги и др. Едно от заседанията ще бъде посветено на Библията в мисионерските и поклонническите пътувания през Късната античност и Ранното средновековие, част от проект на КМНЦ и Центъра за изследване на християнството на Еврейския университет в Йерусалим.
     В рамките на конференцията ще се проведе и заседание на Библейската комисия към Международния комитет на славистите.
     В престижния научен форум ще вземат участие утвърдени специалисти и млади учени в областта на палеославистиката, византинистиката и богословието от 11 държави – Австрия, Белгия, Беларус, България, Великобритания, Германия, Израел, Италия, Полша, Русия и Словения.
     Заседанията ще се провеждат в сградата на Руския културно-информационен център, София, ул. Шипка № 34.
Програма 1/2 Програма 2/2
~~~


17-08-2017/ Международната научна среща - Берлин 7-11.08.2017 г.
     Между 7 и 11. 08. 2017 г. в Берлин (Германия) се проведе Международната научна среща, организирана за пореден път от Обществото на библейската литература (Society of Biblical Literature), но този път съвместно с Европейската асоциация за библейски проучвания (European Association of Biblical Studies). Домакин на научния форум, обединил възможните мултикултурни и религиозни диалози на библейска тематика, беше Хумболтовият университет в Берлин, а участниците - над 1 100 изследователи, представители на различни университетски и научни организации от цял свят. Проблематиката беше съсредоточена върху състоянието, възможностите, перспективите и предизвикателствата при проучванията на библейските старини в съвременното глобализирано общество. Извън научната програма, събитието беше съпроводено от многобройни премиери на книги и издателства, научни беседи, семинари.
     Сред представителите на българската академична общност бяха и трима изследователи от Кирило-Методиевския научен център при БАН – проф. д-р Светлина Николова с доклад на тема: „Translation and Transmission of the Old and the New Testament Corpora in Medieval Slavonic Tradition“, доц. д-р Ива Трифонова („Narratio Aphroditiani in Medieval Orthodox Culture“) и гл. ас. д-р. Мария Тотоманова-Панева („The Perception of the Pagan Practices in the OSC Chronographic Recension of 1-4 Kingdoms“).
Снимка 1 Снимка 2 Снимка 3 Снимка 4
~~~


22-06-2017/ С. Бърлиева в БТВ: Защо в Русия са убедени, че кирилицата идва от Византия?
     Видео
~~~


2017
21-06-2017/ Изложби-май-2017
     През май 2017 г. - месеца, в който отбелязваме Деня на славянската писменост и
култура, както и Нощта на музеите, шест от изложбите на КМНЦ гостуваха на различни
места в страната. Добрата връзка между отделните институции, които отстояват корените
на българската култура и идентичност, дори в сегашното време на информационна
презаситеност и глобализация, за пореден път показа, че експонирането на изложбите в
жива среда и отделеното за тях време са неотменима и необходима част от ежедневната
културна среда.
     1. Изложбата „Кирило-Методиевската идея в православното християнство” бе
изложена в библиотеката на ТУ - гр. Габрово;
     2. Изложбата „1100 години от успението на св. Наум Охридски, велик просветител на
българите“ - в гр. Белово;
     3. Изложбата „В началото бе буквата. България – земя на древни писмености“ бе
експонирана в българския си вариант в РМ - гр. Смолян, а в английския си вариант - в гр.
Ботевград;
     4. Изложбата „Църквата в Самуилова България - корени и наследство” в ТУ – гр. Русе;
     5. Изложбата „Свети Климент – просветителят” - в гр. Бургас.
Снимка 1 Снимка 2 Снимка 3 Снимка 4 Снимка 5 Снимка 6 Снимка 7
~~~


03-05-2017/ НАЦИОНАЛЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФОРУМ
    
НАЦИОНАЛЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФОРУМ
"ХУМАННОСТ, ХУМАНИЗЪМ, ХУМАНИТАРИСТИКА –
КЛЮЧОВИ АКЦЕНТИ
В НОВАТА ПАРАДИГМА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ"
СОФИЯ, 17–18 ЮНИ 2017г.

     Кирило-Методиевският научен център към БАН, Фондация "Четири лапи" и Фондация "Палеобулгарика" канят директори на училища и детски градини, учители, възпитатели и педагогически специалисти от всички нива на училищното образование, представители на НПО и други заинтересовани лица за участие в Национален педагогически форум "Хуманност, хуманизъм, хуманитаристика – ключови акценти в новата парадигмата на училищното образование" – Събитие №1 от цикъла педагогически четения "Летящата класна стая".
Информация Заявка за участие
~~~


24-03-2017/ За св. Кирил и Методий, кирилометодиевистиката и Кирило-Методиевския научен център
     На 27, 28 и 31 март 2017 г. директорът на КМНЦ доц.д-р Славия Бърлиева ще изнесе цикъл лекции във Философския факултет на Атинския университет, посветени на историята на култа към св.Кирил и Методий в славянския свят и на научните изследвания по кирилометодиевистика:
Програма...
~~~


21-02-2017/ Изложба - "Църквата в Самуилова България, корени и наследство"
     По случай Деня на българския археолог на 14 февруари от 17.00 ч. Археологическият музей в гр.Сандански представи изложбата "Църквата в Самуилова България, корени и наследство". Експозицията е подготвена по инициатива на Кирило- Методиевския научен център при БАН и е резултат от съвместна работа с Научния архив на БАН и Националния археологически институт с музей при БАН. Тя е осъществена и с подкрепата на Центъра за славяно-византийски проучвания "Проф.Иван Дуйчев" при Софийския университет "Св. Климент Охридски".
БТА
~~~


10-02-2017/ ДЕН ЗА ОТДАВАНЕ ПОЧИТ КЪМ ДЕЛОТО НА  КОНСТАНТИН-КИРИЛ ФИЛОСОФ
НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ „ЗЕМЯТА И ХОРАТА“,
КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ НАУЧЕН ЦЕНТЪР ПРИ БАН
И
НАЦИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ ЗА ДРЕВНИ ЕЗИЦИ И КУЛТУРИ
„КОНСТАНТИН-КИРИЛ ФИЛОСОФ“

ВИ КАНЯТ НА:14 ФЕВРУАРИ 2017 г. от 11 ч. – ДЕН ЗА ОТДАВАНЕ ПОЧИТ КЪМ ДЕЛОТО НА
КОНСТАНТИН-КИРИЛ ФИЛОСОФ

14 – 28 ФЕВРУАРИ 2017 г. от 10 до 18 ч. – ИЗЛОЖБА
„СВ. КЛИМЕНТ - ПРОСВЕТИТЕЛЯТ“     14 Февруари, денят на Успението на Константин-Кирил Философ, традиционно се отбелязва в Националния музей „Земята и хората“ като ден за отдаване почит към делото на Константин-Кирил Философ.
     Честванията се провеждат от 2009 година, като през годините съорганизатори на събитията са били Съюзът на българските писатели, Съюзът на българските музикални и танцови дейци, Националният църковно-исторически и археологически музей, Националната гимназия за древни езици и култури и др. От 2010 г. празникът се отбелязва съвместно с Кирило-Методиевския научен център при БАН.
     На този ден в НМ „Земята и хората“ си дават среща творци и преподаватели, ученици, студенти и граждани, звучат музикални и вокални изпълнения, авторски рецитали, научни доклади, лекции и съобщения, които превръщат датата в празник на българската духовност.
     Тържествата се откриват с тематични изложби, посветени на делото на св.св. Кирил и Методий и техните ученици, предоставяни от Кирило-Методиевския научен център.
     На 14 февруари 2017 г. от 11 часа в зала „Гигантски кристали“ на Националния музей „Земята и хората“ започват проявите, свързани със събитието.
     Десислава Найденова, гл. асистент в Кирило-Методиевския научен център при БАН, ще представи постерната изложба „Св. Климент − Просветителят”. Инна Димитрова ще запознае присъстващите с интересни факти около създаването и употребата на първата славянска азбука.
     Изложбата може да бъде видяна до 28 февруари 2017 година.
     Гостите на събитието ще могат да се насладят на изпълнението на хора на Национална гимназия за древни езици и култури „Константин-Кирил Философ“, под ръководството на Даниел Иванов.
Снимка
~~~


20-01-2017/ Подписка в подкрепа на Руската национална библиотека в Санкт Петербург
     Линк
~~~


2016
14-12-2016/ ПОКАНА  за набиране на асоциирани партньори
     Консорциумът "Наследство БГ", партньор в който е КМНЦ, отправя публична покана за асоциирани партньори за проект по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" (2014-2020).за ЦВП „Наследство БГ“.
Покана
~~~


12-12-2016/ Св. Климент Охридски - Библиография
     По случай 1100-годишнината от Успението на св. Климент Охридски Кирило-Методиевският научен център при БАН публикува библиография на изданията и изследванията върху неговия живот и творчество, чийто автор е гл. асистент д-р Нели Ганчева. Библиографията обхваща българска и чуждестранна научна литература, както и популярни публикации и художествени произведения, посветени на св. Климент Охридски за периода 1980–2015 г. Тя се явява продължение на библиографиите за св. Климент Охридски на Климентина Иванова (1966), Лиляна Грашева (1966) и Валерия Стоева, Здравка Орешкова, Кремена Петкова, Лиляна Неделева (1980). Описаният материал е представен систематично в седем раздела, включващи данни за изследвания на изворите, биографията, книжовната дейност и култа към св. Климент Охридски, включително и като представител на групата на св. Седмочисленици. След библиографията е приложен индекс на авторите.
     Екипът на КМНЦ, работил по библиографията включва освен съставителката гл.ас. д-р Нели Ганчева и редакторите Галина Филипова и Милена Евтимова. Дизайнът на корицата и предпечатна подготовка са дело на Анита Борисова. Библиографията  е издадена с подкрепата на Фондация „Палеобулгарика“.
     Следващ етап от работата е създаването на електронна библиография за св. Климент Охридски от началото на научното дирене по темата до днес, в която информацията от настоящото издание ще бъде допълвана и актуализирана.
Снимка
~~~


28-11-2016/ Награда на СУ за "Симеонов сборник"
     Голямата награда на Софийския университет за 2016 г. бе връчена на авторски колектив за книгата „Симеонов сборник (по Светославовия препис от 1073 г.). Т. 3. Гръцки извори“, съвместно издание на КМНЦ-БАН и СУ. Честито на доц. д-р Веселка Желязкова!
Снимка
~~~


23-11-2016/ Международна конференция "Св. Климент Охридски в културата на Европа" - гр. София
1100 години от успението на  Климент Охридски, пръв следовник на св. Кирил и Методий и патриарх на българската книжовност

     Св. Климент Охридски е една от най-значителните фигури в европейската културна, църковна и обществена история от края на 9 и началото на 10 в. Той повежда учениците на Кирил и Методий, останали живи след разгрома на Кирило-Методиевата мисия във Велика Моравия през 885 г., към България, запазвайки за бъдещето и техните имена, и тяхното дело. Заедно със своите съратници  и с огромната подкрепа на българските владетели в българското царство до края на живота си той пренася духовното им наследство в България. От България славянската писменост и култура се разпространяват широко след 10 в. между  всички източноправославни славяни. Това променя конфигурацията на европейската култура,  в която за първи път  се възприемат като официални  език и писменост, изградени върху основата на съвременен народен говор на всички нива на обществения живот. Така славянската писмена култура заема своето място като трета основна съставна част на Европейската цивилизация. С преводите и със собствените си съчинения св. Климент изиграва изключителна роля за създаването на българският книжовен език, на книжовната и духовната лексика.
     Климентовите житиеписци, негови наследници на архиепископския престол в Охрид  пишат, че той намерил нови, понятни форми за буквите, създадени от Кирил и Методий. Мнозина смятат, че тази нова азбука е кирилицата, която използваме и днес, при това промените в буквите са с минимални промени. Това би означавало, че  Климент е баща на азбуката, за която се гордеем, че е третата официална в Европейския съюз. Това обаче, в което сме сигурни е, че той е заложил основите на оригиналната старобългарска литература – съставил е слова, прости и ясни, подходящи за новопокръстените българи, но също така изящни текстове за всички празници и светци, което е довело до налагането на българския език  в  църквата  в българската държава.
     Творчеството  на Климент Охридски  е изключително популярно сред православните славяни чак до 19 в. Той е признат за светец и е един от най-почитаните славянски светци не само в България, но и сред всички източноправославни народи от 10 в. до наши дни.
Това е причината, поради което Българската академия на науките, по инициатива на Кирило-Методиевския научен център, направи предложение пред Националната комисия на ЮНЕСКО за включването на 1100-годишнината от кончината на Климент Охридски в културния календар на световната организация. Това стана факт с подкрепата на Съюза на българските журналисти, на националните славистични комитети на България, Словакия, Русия, Гърция и Италия.  У нас беше създаден национален научен  комитет, начело с проф. Светлана Куюмджиева, чл. кор. на БАН, с участието на Софийския университет "Св. Климент Охридски", Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", институтите на БАН и с подкрепата на Св. Синод на Българската православна църква. Той изработи програма за отбелязване на забележителната годишнина, в която основно събитие е международната научна конференция "Св. Климент в културата на Европа" (БАН – СУ "Св. Климент Охридски: 24-27 ноември 2016). В нея ще участват 30 чуждестранни и около 50  български изследователи -  както утвърдени, така  и млади учени.
     В рамките на празника на св. Климент,  Св. Синод покани монасите от Верия, Гърция, които ще донесат мощите на светеца в София. На 25 ноември в храма "Св. Александър Невски" ще бъде отслужена тържествена литургия, а вечерта зала "България" ще прозвучи  концерт, посветен на годишнината.   Конференцията ще бъде съпътствана от няколко изложби: в БАН ще бъде  показана  изложба  от ръкописи с творби на св. Климент от Научния архив на БАН и постери за живота и творчеството на светеца, подготвена от КМНЦ; в СУ е експонирана изложба върху творчеството на св. Климент,  представено от Центъра за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев", както и изложби в Централната университетска библиотека. На 26  ноември Университетският  театър „Алма Алтер“  ще представи  Климентовото „Слово за празниците“.
Програма
~~~


21-11-2016/ Светиклиментова вечер - гр. Пловдив
     По случай 1100 години от успението на Свети Климент Охридски, църковното настоятелство на храм „Св. Климент Охридски“, гр. Пловдив организира Светиклиментова вечер, която ще се проведе в епархийския салон при храм „Св. Петка“ на 22 ноември (вторник) от 17:00 часа, с участието на: - Доц. дин Димо Чешмеджиев – преподавател в ПУ „Св. Паисий Хилендарски“, доцент в Кирило-Методиевския научен център на БАН - Свещеник Козма Поповски – докторант по средновековна българска литература към Кирило-Методиевия научен център на БАН - Георги Тодоров – историк - Александър Пижев – преподавател в ПДС „Свв. Кирил и Методий“ - Гл. ас. д-р Иво Янев –Богословски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, катедра „Практическо богословие“ - Дарин Алексиев – преподавател в СДС „Св. Йоан Рилски“.
     Църковното настоятелство има радостта да покани всички, които желаят да се запознаят с живота и делото на този дивен божий угодник!
Програма
~~~


19-10-2016/ СКРЪБНА ВЕСТ
С дълбока скръб съобщаваме, че на 76-годишна възраст ни напусна проф. Иван Божилов (29.06.1940 г. - 15.10.2016 г.). Освен като виден български медиевист и византолог, оставил след себе си многобройни научни трудове, ученици и последователи, той ще остане в паметта ни като желан събеседник и съмишленик на Кирило-Методиевския научен център.
Поклон пред светлата му памет!
Погребението ще бъде на 20.10.2016 г. (четвъртък) от 11.00 ч. в Боянските гробища.
~~~


17-10-2016/ СКРЪБНА ВЕСТ
С дълбока скръб съобщаваме, че на 84-годишна възраст ни напусна нашата колега проф. д. изк. н. Лиляна Мавродинова (25.02.1932 г. – 12.10.2016 г.). Родена в семейството на видните български учени медиевисти Никола Мавродинов и Вера Иванова-Мавродинова, внучка на Йордан Иванов, тя посвети живота си на историята на българската средновековна монументална живопис. Научният й път е свързан с Института по изкуствознание към БАН, Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“, а от 1993 г. ˗ с Кирило-Методиевския научен център към БАН. Ще я запомним с многобройните й научни трудове, посветени на българското храмово изкуство, като изискан колега, почтен и уважаван учен, а също и като сладкодумен познавач на средновековното ни минало.
Поклон пред светлата й памет!
~~~


13-10-2016/ СКРЪБНА ВЕСТ
С дълбока скръб съобщаваме, че на 85-годишна възраст ни напусна проф. Емилия Блахова (13.06.1931 – 09.10.2016), един от най-големите специалисти на чешката палеославистика, учен със световен авторитет, един от стълбовете на европейската медиевистика. Освен с многобройните й научни трудове, ще я запомним като почтен и етичен учен, голям приятел на Кирило-Методиевския научен център.
Поклон пред светлата й памет!
~~~


21-07-2016/ Лекция послучай деня на Успението на св. Климент Охридски
Покана Програма
~~~


27-06-2016/ Почина проф. Ангелина Минчева
     С прискърбие съобщаваме за кончината на проф. Ангелина Минчева – уважавана учителка и наставница, обичан колега и скъпа приятелка.
     Лишихме  се от изключителната ѝ ерудиция, професионална компетентност и  последователна принципност. Шестте  десетилетия  на нейната изследователска  и преподавателска кариера в Българската академия на науките и  Софийския университет, в най-престижни университети в Германия, Австрия и Дания  обогатиха палеославистиката и българистиката с впечатляващи научни приноси. Пословичното ѝ трудолюбие и нестихващо творческо вдъхновение остави  ярка следа в областта на  кирилометодиевистиката, историята на българския език, изследването и издаването на славянското ръкописно наследство, текстологичното изследване на  старобългарски и среднобългарски преводни произведения.
     Кирило–Методиевският научен център имаше привилегията да се ползва от респектиращото  присъствие на проф. Минчева в своя научен съвет от самото му основаване до нейната кончина. В продължение на три десетилетия тя беше и един от най-активните членове на редакционната колегия на сп. Palаeobulgarica – на обоснованата ѝ критичност и добронамерена строгост списанието дължи немалко от своя авторитет.  Ние разчитахме на нейната мъдра и   щедра подкрепа и ще я помним винаги с признателност, уважение и обич...
     Бог да я прости!

                                                     Колегията на Кирило-Методиевския научен Център


     Опелото ще се състои на 28 юни, вторник, от 11.30 ч. в църквата "Св. София"
~~~


13-06-2016/ Изложбата  „Кирило-Методиевската идея в православното християнство“ в Благоевград
     Изложбата на Кирило-Методиевския научен център „Кирило-Методиевската идея в православното християнство“ се завърна от гр. Благоевград. Тя беше представена за времето от 15.04. 2016 г. до 01.06. 2016 г. в Историческия музей в града по случай традиционните майски дни на културата. Експозицията беше посрещната с голям медиен интерес и беше видяна от над 300 посетители.
Снимка1 Снимка2
~~~


06-06-2016/ Ереста на Юда в (пост)модерната култура
     Книгата на Евелина Джевиецка „Ереста на Юда в (пост)модерната култура“ се ситуира в полето на културологически ориентирано литературознание и история на идеите. Тя представлява анализ и интерпретация на образа на Юда Искариотски в литературните парафрази на библейския разказ, възникнали в българската култура през XX и XXI в. Той е осмислен в контекста на три фундаментални за западната култура мирогледни парадигми: юдеохристиянската, рационалистическата и гностическата. Като адаптира постсекуларната мисъл към изследванията върху литературата, книгата поставя въпроса за отношението между религията и модерността.
Корица
~~~


26-05-2016/ Конференция в гр. Лодз, Полша, 19-21 май 2016 г.
     На 19-21 май 2016 г. в Бидерман палас, гр. Лодз, Полша, се проведе конференцията „Библията във византийско-славянския свят – от литургичните книги до печатните библии“  („The Bible in the Byzantine-Slavic World – from Liturgical Books to Printed Scripture“). Организатори на събитието бяха Изследователският център за история и култура на Средиземноморието и Югоизточна Европа „Валдемар Церан" (Ceraneum) при Института по история на Лодзкия университет, Полша, и Славянската библейска комисия при Международния комитет на славистите. В научния форум взеха участие изследователи от  България, Великобритания, Италия, Полша, Русия, САЩ. Бяха дискутирани широк кръг проблеми, свързани с рецепцията на библейския текст през славянското средновековие, кодикологическите, текстологическите и езикови  особености на отделни ръкописи, мястото на старопечатните библейски текстове в историята на славянската библия, литургията на апостол Яков.   Кирило-Методиевският център беше представен от трима участници: проф. д-р Светлина Николова („За една неизвестна българска катена в Псалтира в препис от XIV век“), доц. д-р Веселка Желязкова („Паримийните четения в чети преписите на Книга Исход“) и доц. д-р Ива Трифонова („Българската версия на Книга Апокалипсис, позната от средата на XIV век“). Участниците в конференцията имаха възможност да се запознаят с новите книги на Изследователския център „Валдемар Церан" и Кирило-Методиевския научен център към БАН. В рамките на събитието беше проведено и открито заседание на Славянската библейска комисия към Международния комитет на славистите.
Програма Снимка1 Снимка2 Снимка3 Снимка4 Снимка5
~~~


25-05-2016/ Поздравления по случай 24 май
     Поздравяваме ви сърдечно с Деня на славянската писменост!
Желаем творчески успехи и здраве на всички. Благодарим за предоставяната ни възможност редовно да получаваме Вашето списание.
     Бъдете здрави и нека Бог да ви закриля по нелекия и отговорен път на филолози, призвани да вселяват безгранична духовност и светлината на знанието в крехката душевност на младите бесарабски българи!
С огромно уважение и благодарност,
Катедра "Българска филология"
ОНУ "И. И. Мечников",
Украйна
24 май 2016 г.
~~~


12-05-2016/ Научна конференция в Рим
     "На 13 май 2016 г. в Трети римски университет се открива първата от международните научни конференции, посветени на 1100-годишнината от Успението на св. Методий с участието на учени от Италия, България, Полша и Русия. Събитието е организирано от проф. Красимир Станчев със съдействието на Папския институт за източни изследвания и Академия Амброзиана и е част от проявите на Обществото на римските слависти"
Линк
~~~


12-05-2016/ Нов брой на сп. Palaeobulgarica
     Имаме удоволствието да Ви съобщим, че излезе от печат новият брой на списание Palaeobulgarica - Брой 1 за 2016 г.!
Корица  Съдържание  Content
~~~


11-05-2016/ Изложбата „Кирило-Методиевската идея в православното християнство" в РИМ - Русе
     Изложбата на КМНЦ „Кирило-Методиевската идея в православното християнство" гостува в РИМ - Русе от 15.03. до 02.05. 2016 г. Събитието, свързано с посрещането на Великден, бе отразено в регионалните русенски медии, и посрещнато с наистина голям интерес от жителите на града.
Снимка 1  Снимка 2  Снимка 3
~~~


09-05-2016/ Кирило-Методиевската библиография в интернет
     От 09.05.2016 г. е осигурен онлайн достъп до електронната база данни „Кирило-Методиевска библиография“, подготвяна в Кирило-Методиевския научен център при БАН. Библиографията в MARC формат е разположена на платформата Aleph 500 на Централната библиотека на БАН и е достъпна за търсене на адрес:  Линк, както и в Сводния каталог на Националната академична библиотечно-информационна система. Обхваща световната литература в областта на кирилометодиевистиката, публикувана след 1940 г. Библиографските записи са в процес на интегриране в информационната среда на MARC. Базата данни подлежи на допълване и текущо актуализиране.
     Проектът се осъществява в изпълнение на договор за асоциирано членство към Фондация НАБИС, сключен между Кирило-Методиевския научен център и Фондацията.
~~~


05-05-2016/ Представяне на сборника „The Bible in Slavic Tradition“
П  О  К  А  Н  А

           Уважаеми колеги,
           С подкрепата на Съюза на българските журналисти Кирило-Методиевският научен център Ви кани да присъствате на представянето на сборника „The Bible in Slavic Tradition“, публикуван през 2016 г. от издателство Brill (Лайден/Бостън), основано през 1683 г., една от най-големите издателски къщи в света, която издава научна литература в областта на хуманитарните науки. В книгата са публикувани докладите, изнесени на  международната научна конференция, организирана от Кирило-Методиевския научен център и Еврейския университет в Йерусалим през  септември 2009 г. във връзка с изпълнението на едноименния съвместен проект между двете институции. В книгата са включени в интердисциплинарен план съвременни изследвания от български и чуждестранни учени от всички поколения изследователи в областта на библейските преводи и свързаните с тях кирило-методиевски традиции.
           Представянето ще се състои на 11 май 2016 г. в залата-книжарница на София прес на ул. „Славянска“ № 29 от 17.30 часа.
           Очакваме Ви!
~~~


31-03-2016/ Публична академична лекция
      Кирило-Методиевският научен център има удоволствието да Ви покани на публична академична лекция на доц. д-р Камен Станев на тема: „Св. Методий и Сирмиум“. Лекцията ще се проведе на 19 април 2016 г. (вторник) от 14.30 ч. в заседателната зала на КМНЦ-БАН, ул. „Московска“ 13, ет. 2.
~~~


25-03-2016/ Спечелен проект от млади учени!
      Гл. ас. д-р Евелина Джевиецка под ръководството на гл.ас. д-р Десислава Найденова от Кирило-Методиевския научен център спечелиха субсидиране по „Програма за подпомагане на младите учени в БАН“ с проект на тема: „Културата на юбилея. Употребата на кирилометодиевската традиция през епохата на социализма в България“.
~~~


23-03-2016/ Публична академична лекция
      Кирило-Методиевският научен център има удоволствието да Ви покани на публична академична лекция на доц. д-р Ива Трифонова на тема: „Йеромонах Неофит Рилски и културната лексика през Възраждането“. Лекцията ще се проведе на 29 март 2016 г. (вторник) от 14.30 ч. в заседателната зала на КМНЦ-БАН, ул. „Московска“ 13.
~~~


21-03-2016/ СКРЪБНА ВЕСТ
      На 18 март 2015 г. на 85-годишна възраст почина проф. д.ф.н. Донка Петканова, дългогодишен преподавател по стара българска литература, основател на Катедрата по кирилометодиевистика в СУ „Св. Климент Охридски“. Напусна ни един достоен човек и учен, оставил след себе си многобройни ученици, както и научни изследвания, христоматии, новобългарски преводи, енциклопедични справочници, научно-популярни книги в областта на старата българска литература и култура.
     Поклонението ще се състои в сряда 23.03.2016 г. от 12.00 часа в църквата „Свети Седмочисленици" в София.
~~~


21-03-2016/ Излезе от печат сборникът „The Bible in Slavic Tradition“
     The Bible in Slavic Tradition, редактори: Александър Кулик, The Hebrew University of Jerusalem, Катрин Мери Макробърт, University of Oxford, Светлина Николова, Cyrillo-Methodian Research Centre , Моше Таубе, The Hebrew University of Jerusalem, Синтия Вакарелийска, University of Oregon.
     Излезе от печат сборникът „The Bible in Slavic Tradition“. Той е резултат от проведената през септември 2009 г. в град Варна международна научна конференция, организирана в рамките на проект, разработван от екип на Кирило-Методиевския научен център при БАН и на Еврейския университет в Йерусалим по спогодбата между БАН и Израелската академия на науките и хуманистаристиката. Томът съдържа 24 статии на учени от Австрия, Белгия, България, Великобритания, Израел, Италия и САЩ. Статиите осветляват редица неизследвани и слабо проучени аспекти на славянските библейски преводи през епохата на Средновековието както в каноничните книги на Стария и Новия завет, така и в т. нар. апокрифи и псевдоепиграфи.  Друг изследователски проблем, застъпен в сборника, е свързан с кирило-методиевите традиции от Средновековието до наши дни.
~~~


21-03-2016/ Нов брой на сп. Palaeobulgarica
     Имаме удоволствието да Ви съобщим, че излезе от печат брой 4 за 2015 г. на списание Palaeobulgarica!
Корица  Съдържание  Content
~~~


08-02-2016/ Честване на 14 февруари - Успение св. Константин-Кирил Философ
     Кирило-Методиевският научен център към БАН и Националният музей „Земята и хората“ за поред път Ви канят да отдадем почит на създателя на славянската азбука св. Константин-Кирил Философ  по случай 14 февруари – денят, в който отбелязваме неговото Успение.
     Заповядайте на 14 февруари (неделя) от 16.00 ч. в музея „Земята и хората“, където ще бъде излъчен филмът „Пътят на Буквите“ (реж. Ралица Димитрова, продуцент B PLUS FILM). Той ще бъде представен от един от неговите сценаристи д-р Десислава Найденова.
Покана  Кадър-1  Кадър-2  Кадър-3  Кадър-4
~~~


2015
09-12-2015/ Кирило-Методиевски студии, книга 24
Кирило-Методиевски студии, книга 24: Словообразувателни тенденции в развитието на българския книжовен език през Средновековието (Кирило-Методиевите традиции в паметници от ХІV в.)
Автор: Татяна Мострова.
Корица
     Монографията поставя началото на едно цялостно системно изследване на словообразувателните категории и типове в оригинални и в преводни произведения от XIV век. Проучването на съществителните, мотивирани от глаголна основа (обединени в 4 словообразувателни категории: Nomina agentis, Nomina actionis et resultatitvа, Nomina instrumenti, Nomina loci) е направено върху  неизследваните в този аспект произведения на Патриарх Евтимий и 7 обемни превода (между тях Лествицата, Диоптрата, Диалектиката на Йоан Дамаскин), които представят жанровото и тематично разнообразие на старата българска литература от XIV век. Теоретичните постановки на Милош Докулил се прилагат за пръв път върху материал от книжовния български език от  този период в съпоставка с класическите старобългарски паметници. Изследването е принос и към българското историческо словообразуване. То има комплексен характер и съчетава  синхронния словообразувателен анализ със съпоставки в диахронен аспект. Приложените статистически таблици за продуктивността на словообразувателните типове са показателни за развоя на словообразувателните процеси в българския книжовен език от XIV в. и степента на съхранение на първоначалните кирило-методиевите образци (по данните на старобългарския канон). Налице е приемственост между по-старата традиция и среднобългарския книжовен език и в областта на словообразуването. Сложните думи са анализирани с оглед на използването и разпространението на славянските композитни типове и  степента на калкиране на гръцките словообразувателни модели. Резултатите представят различията в преводаческите особености в зависимост от отношението на книжовниците към изходния гръцки текст и от различията в  тематиката, жанра и стила на изследваните паметници. Направената функционална характеристика на словообразувателните типове в различни по тематика и жанр произведения, очертава  основните тенденции, които са активни  на ниво словообразуване в контекста на кодифицирането и нормирането на  българския книжовен език от XIV век. Приложенията (Азбучен списък, Славяно-гръцки и гръцко-славянски регистър на композитата, Index a tergo) са принос към представянето на лексикалния фонд на паметниците от изследвания период и дават възможност за по-нататъшни съпоставителни проучвания. Книгата представлява интерес за слависти и византинисти, медиевисти, историци на езика, специалисти в областта на средновековните преводи, съпоставителното словообразуване и лексикология.
~~~


25-11-2015/ Симеонов изборник (по Светославовия препис от 1073 г.). Том 3: Гръцки извори. София, 2015.
Излезе от печат: Симеонов изборник (по Светославовия препис от 1073 г.). Том 3: Гръцки извори. София, 2015. Гръцки текст и изследване: Петя Янева; Славянски текст, прегледан и сверен допълнително: Ангелина Минчева, Цветана Ралева, Ценка Досева, Петя Янева. Под общата редакция на покойния акад. Петър Динеков.
Заповядайте на 14 декември (понеделник) от 17.00 ч. в аулата на Софийския университет.
Концепцията за издаването на Симеоновия сборник – старобългарски превод от края на IX – началото на X в., - в три тома, всеки с отделно предназначение, е едно от начинанията на Кирило-Методиевския научен център към БАН и на Езиково-текстологичната лаборатория при Софийския университет „Св. Кл. Охридски“. Първият том съдържа изследвания, текст и библиография и е публикуван през 1991 г., а вторият том, публикуван 1993 г., е с речник-индекс на словоформите и словоупотребите. Третият том е посветен на гръцките извори на старобългарския превод. По същество изследването представлява защитената през 2000 г. докторска дисертация на Петя Янева с незначителни изменения. Гръцките кодекси, използвани за изданието, са Coislinianus graecus 120, Coislinianus graecus 258, Vaticanus graecus 423, Ambrosianus graecus 489, olim L 88 sup., от части и Athous Laurae Г115. За да бъде максимално улеснена бъдещата работа на изследователите, наборното издание от първия том, прегледано и сверено допълнително, се публикува успоредно на гръцкия текст.
Покана.
~~~


06-11-2015/ Представяне на новите книги в рамките на Климентовите четения
     На 23.11.2015 г. от 17.30 часа в Университетската библиотека на СУ "Св. Климент Охридски" като част от програмата на традиционните Климентови четения за млади изследователи ще се състои премиерата на две книги, създадени с участие на членовете на катедрата по кирилометодиевистика:
1."Кирило-Методиевски четения 2015. Юбилеен сборник"  (А. Тотоманова и Д. Атанасова, съставители). Изданието е осъществено с финансовата помощ на НИС при СУ "Св. Климент Охридски" и на Кирило-Методиевския научен център (КМНЦ), който е съорганизатор на събитието.
2."Речник-индекс на словоформите в Бориловия синодик" с автори А. Тотоманова и И. Христов.
     Представянето се организира от катедрата по кирилометодиевистика и богословския факултет на СУ "Св. Климент Охридски" и Кирило-Методиевския научен център.
Заповядайте!
~~~


23-10-2015/ Премиера на документалния филм „Пътят на буквите"
     Имаме удоволствието да Ви поканим на премиерата на документалния филм „Пътят на буквите", подготвен със съдействието на Кирило-Методиевския научен център към БАН. Премиерата ще се състои на 4 ноември 2015г. (сряда) от 19.00 ч. в кино „Люмиер". Режисьор: Ралица Димитрова; сценаристи: Десислава Найденова, Ралица Димитрова; оператор: Пламен Герасимов; консултанти: Славия Бърлиева, Вера Бонева, Константин Филипов.
Покана
~~~


27-05-2015/ Кирило-Методиевска среща във Венеция (11-12.05.2015)
     На 11-12 май 2015 г. във Венеция се състоя международна научна конференция „Primo Incontro Cirillo-Metodiano a Ca’ Foscari: I Santi Cirillo e Metodio tra i miti nazionali degli Slavi“ („Първата Кирило-Методиевска среща в Ка‘Фоскари: Св. Св. Кирил и Методий в националните митове на славяните“). Срещата бе организирана от Университета Ка‘Фоскари (Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati) – в лицето на проф. Александър Наумов и доц. д-р Илиана Кръпова – по случай 1130 години от блажената кончина на св. Методий. Фокусът й бе насочен към мястото на Солунските братя в националната митология на славянските държави. Почетен гост бе вицепрезидентът на Република България – госпожа Маргарита Попова.
     Докладите бяха посветени на рецепцията и функционализацията на култа на Светите братя както през Средновековието, така и в модерно време. Сред участниците имаше не само видни изследователи от Италия, България, Полша и Чехия, но и млади студенти и докторанти от Венеция. Кирило-Методиевският научен център беше представен от трима изследователи: от директора на КМНЦ доц. д-р Славия Бърлиева (с доклад „Пренаписване на светостта – случаят с мощите на св. Кирил и Методий“), доц. д-р Димо Чешмеджиев („Культ Кирилла и Мефодия в Древней Руси“) и гл. ас. д-р Евелина Джевиецка („Модерно и популярно. За юбилейния образ на св. Методий в българската култура през ХХ век“). Конференцията завърши с общото заключение, че изследванията върху употребата на фигурите на св. Кирил и Методий в момента са не по-малко важни от изследванията върху изворите за техния живот и дело. Организаторите обещаха нови срещи по въпроса.
Евелина Джевиецка

Снимка1 Снимка2 Снимка3 Снимка4 Снимка5 Снимка6 Снимка7
~~~


15-04-2015/ НОВАТА КНИГА НА Д-Р ЯН СТРАДОМСКИ
На 21.04.2015 г. от 14.30 ч. в заседателната зала на КМНЦ (Московска 13),  д-р Ян Страдомски ще представи новоизлязлата си книга върху славянската  литературна култура във Великото литовско княжество и земите на Полската корона до края на XVIв.
Книга
~~~


04-04-2015/ 1130 години от успението на Св. Методий
       В памет на 1130 годишнина от успението на славянския първоучител  св. Методий, Министерството на културата, Народната библиотека "Св. Кирил и Методий" и Кирило-Методиевският научен център при БАН организират тържествена сесия в заседателната зала на Народната библиотека. Тя ще бъде открита на 6 април 2015г. от 15.30 ч. с лекция на директора на Кирило-Методиевския научен център при БАН, доц. д-р Славия Бърлиева.
       Честването през тази година е част от календара на ЮНЕСКО и е под патронажа на вице-президента на РБългария г-жа Маргарита Попова.
Покана
~~~


15-02-2015/ Почина проф. Йежи Русек
     †С прискърбие съобщаваме, че на 15 февруари 2015 г. си отиде от този свят  един голям приятел на България - проф. Йежи Русек, виден славист и учител на няколко поколения полски българисти.
     Професор на Ягиелонския университет в Краков, Йежи Русек има неоценим принос в кирилометодиевистиката  и е един от най-големите специалисти по проблемите на българската историческа лексикология.
     Той е носител на орден „Кирил и Методий“ I ст. и на почетния знак за заслуги към българистиката на  Българската академия на науките, почетен доктор е на Софийския, Велико-Търновския  и Пловдивския университет.
     Изразяваме своите най-искрени съболезнования на семейството и колегите на проф. Русек.
Поклон пред паметта му!

~~~


12-02-2015/ 14 февруари - денят  на Успението на  Константин-Кирил Философ ще бъде отбелязан с изложба на КМНЦ-БАН в Националния музей
      Кирило-Методиевският научен център и Националният музей „Земята и хората“ по дългогодишна традиция ще отбележат заедно деня на Успението на св. Константин – Кирил Философ. На 14 февруари от 11 ч. в централната зала на  музея  ще бъде открита изложбата „Църквата в Самуилова България - корени и наследство” (подготвена по случай националното честване на 1000-годишнината от смъртта на Цар Самуил през 2014 г. от Кирило-Методиевския научен център в сътрудничество с Научния архив и Националния археологически институт с музей при БАН. Тя представя паметниците на книжовността, стенната живопис и архитектурата от превратното време на Самуиловото царство в перспективата на историята на Българската църква – от създаването ѝ до момента, когато Българската архиепископия в Охрид обединява покорените български земи като част от Византия. Участниците в срещата ще имат удоволствието да чуят изпълнение на хора към Национална гимназия за древни езици и култури "Константин-Кирил Философ".
Изложбата ще бъде достъпна от 14 до 22 февруари, както  и от 2 март до 12 април.
Националният музей „Земята и хората“ се намира на бул. Черни връх № 4 (до метростанция „Европейски съюз)
~~~


2014
25-11-2014/ Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” на Цветомира Стоянова Данова
     На 19.12.2014г. от 14:30ч. в Кирило-Методиевския научен център при БАН ще се проведе открито заседание за защита на...  Повече
~~~


02-10-2014/ Изложба - „Църквата в Самуилова България. Корени и наследство“
  Кирило-Методиевският научен център при БАН, Научния архив на БАН, Националният археологически институт с музей при БАН, с подкрепата на Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Ив.Дуйчев“, имат удоволствието да Ви поканят на откриването на изложбата „Църквата в Самуилова България. Корени и наследство“, посветена на хилядолетието от смъртта на цар Самуил, която е част от събитията, отбелязващи 145-годишнината от създаването на Българска академия на науките и столетния юбилей на нейната Климентова комисия.
  Събитието ще се състои във фоайето на централната сграда на Българската академия на науките на 06.10.2014 г. от 9.00 часа, ул. 15-ти ноември“ № 1
Покана-корица  Покана-съдържание
~~~


12-06-2014/ Лекции по програма ERASMUS
Уважаеми колеги,
Имаме удоволствието да ви поканим на лекциите, които ще бъдат изнесени на 17.06.2014 г. от 14.30 в КМНЦ, ул. Московска №13, ет. 2, от колеги от Университета "Константи Философ" в Нитра в рамките на програма Еразъм.
1. Martin Husar, PhD "Important archaeological monuments and finds regarding Christianity in the territory of Great Moravia".
2.  Peter Ivanič, doc. PhD "Journeys of St. Methodius within the years 860–881"
3. Martin Hetényi, doc. PhD "Selective Bibliography of works from Bohemia, Moravia and Slovakia published in 1945–2011".
~~~


16-04-2014/ Излезе от печат списание PALAEOBULGARICA / СТАРОБЪЛГАРИСТИКА, ХХХVІІ (2013), 4.
СЪДЪРЖАНИЕ
CONTENTS
~~~


20-02-2014/ Да отдадем почит на св. Константин-Кирил Философ
ПОКАНА
~~~


24-01-2014/ 100-годишнина от създаването на Климентовата комисия на БАН
       На 29.1.2014 г. (сряда) от 16.00 часа в Кирило-Методиевския научен център (ул. „Московска“ 13), ще бъде отбелязана 100-годишнината от създаването на Климентовата комисия на БАН, чиято работа е започнала през януари 1914 г., полагайки институционалните основи на кирилометодиевистиката в Академията.
       На срещата ще бъдат представени и най-новите издания на Центъра – Кирило-Методиевски студии, кн. 22 (Мая Иванова. Текстологически проблеми в Пространното житие на Константин-Кирил); Евгени Зашев. Разкази за чудеса, разбойници, блудници и други истории (от новата ни поредица „Легендата“).
Покана
~~~


13-01-2014/ Излезе от печат списание PALAEOBULGARICA / СТАРОБЪЛГАРИСТИКА, ХХХVІІ (2013), 3.
СЪДЪРЖАНИЕ
CONTENTS
~~~


2013
29-11-2013/ Кирило-Методиевският научен център при БАН
и Институтът по славистика "Ян Станислав" на Словашката АН с любезното съдействие на Словашкото посолство в София имат удоволствието да Ви поканят на премиерата на книгата "Език и култура в Словакия" на Петер Женюх, Елена Узеньова и Катарина Женюх по съвместен проект "Кирило-Методиевското културно наследство и националната идентичност на българи и словаци".
Представянето ще се състои на 04.12.2013 г. от 17.30 ч. в сградата на Словашкото посолство.
Покана
~~~


27-11-2013/ Кирило-Методиевският научен център при БАН и Институтът по славистика "Ян Станислав" на Словашката АН с любезното съдействие на Словашкото посолство в София имат удоволствието да Ви поканят на премиерата на книгата "Език и култура в Словакия" на Петер Женюх, Елена Узеньова и Катарина Женюх по съвместен проект "Кирило-Методиевското културно наследство и националната идентичност на българи и словаци".
Представянето ще се състои на 04.12.2013 г. от 17.30 ч. в сградата на Словашкото посолство.
Покана  
~~~


12-11-2013/ Директорът на Кирило-Методиевския научен Център беше включен в официалната делегация за посещението на Президента на Република България в Словакия.
Посещението имаше като главен акцент 1150-годишнината от Моравската мисия и 20-годишнината от дипломатическите отношения между България и Словакия. Словашкия президент и другите официални лица от словашките домакини разглеждаха Кирило-Методиевото наследство като мост между културните традиции на двата народа. На снимката: Сл. Бърлиева пред частица от мощите на свети Кирил в Нитра по време на официалното посещение там.
Снимки
~~~


12-11-2013/ Директорката на Българския културен информационен институт в Братислава
госпожа Елена Арнаудова дари на Кирило-Методиевския научен център валидирана от гуверньора на Словашката национална банка юбилейна монета с изображението на светите братя Кирил и Методий.
Двуевровата монета е издадена за отбелязване 1150-годишнината от Моравската мисия.
Към този ценен подарък госпожа Арнаудова прибави и словашко-българско-словенско-ватиканската пощенска марка посветена на същата юбилейна годишнина.
Снимки
~~~


11-11-2013/ С изложба на БАН „В началото бе буквата“ Народното събрание отбелязва Деня на народните будители
По повод Деня на народните будители – 1 ноември в Народното събрание гостува изложбата „В началото бе буквата”, посветена на 1150-годишнината от Великоморавската мисия на светите братя Кирил и Методий. Председателят на Народното събрание Михаил Миков откри експозицията в Клуба на народния представител. На откриването присъстваха заместник-председателят на БАН чл.-кор. Николай Милошев и главният научен секретар на БАН проф. Евдокия Пашева.
Доц. Славия Бърлиева, директор на Кирило-Методиевския научен център към БАН и доц. Людмил Вагалински, директор на Националния археологически институт с музей при БАН представиха изложбата. Тази постерна експозиция, създадена по повод обявената от ЮНЕСКО за юбилейна 1150-годишнина от Моравската мисия на св. Кирил и Методий, представя богатата графична традиция по българските земи от най-дълбока древност и ролята на България в налагането на третата европейска писмена култура – славянската.
На 23 табла изложбата, подготвена от Кирило-Методиевския научен център към БАН, с подкрепата на Националния археологически институт с музей при БАН и Научния архив на БАН, представя българската азбука в различните й проявления от 9 век до днес.
Освен в София, досега изложбата е показана в Братислава по повод 20-годишнината от установяването на дипломатическите отношения между България и Словакия, в Елванген - като съпътстваща посещението на българския президент в Баден-Вюртемберг, във Венеция - като част от събитията за отбелязване на Европейския ден на езиковото многообразие. Снимки
~~~


22-10-2013/ София - европейска столица на кирилските букви
Албумът „София - европейска столица на кирилските букви“ ще бъде представен от Фондация „Палеобулгарика“ днес, 22.10.2013 г., от 18 ч в залата на Националния археологически институт с музей при БАН (ул. „Съборна“ № 2, вход откъм Президентството). Събитието се организира по повод официалното внасяне на кандитатурата на София и Югозападния регион за културна столица на Европа 2019. То е финансирано от програма „Европа“ на Столичния общински съвет и Фондация „Палеобулгарика“. Ще бъде експонирана и изложбата „В началото бе Буквата...“, подготвена от Кирило-Методиевския научен център в сътрудничество с Националния археологически институт с музей и Научния архив на БАН. Повече
~~~


23-09-2013/ Книгата на чл.-кор. Светлана Куюмджиева
Излезе от печат „Ранните осмогласници. Извори, богослужение и певчески репертоар (По ръкописи до ХІІІ век)". Автор: Светлана Куюмджиева. Редактори: Георги Попов, Бойка Мирчева. София, 2013, 288 с.
~~~


02-07-2013/ Излезе от печат Старобългарският превод на Стария завет, том 3
Излезе от печат Старобългарският превод на Стария завет, том 3: Старобългарско-гръцки словоуказател към Книгата на пророк Иезекиил. София, 2013, 648 с.
Автор: Татяна Илиева.
Под общата редакция на Светлина Николова. Отг. редактор Татяна Мострова.
~~~


01-07-2013/ Излезе от печат:
Старобългарският превод на Стария завет, том 3: Старобългарско-гръцки словоуказател към Книгата на пророк Иезекиил. София, 2013, 648 с.
Автор: Татяна Илиева.
Под общата редакция на Светлина Николова. Отг. редактор Татяна Мострова.

~~~


07-06-2013/ Лекция в КМНЦ на д-р Малгожата Сковронек
На 11 юни 2013 г. (вторник) от 14.30 ч. в Заседателната зала на Кирило-Методиевския научен център, ул. Московска 13, д-р Малгожата Сковронек от Университета в Лодз, Полша ще изнесе лекция на тема: „Анатемите срещу богомилите в текста на Историческата палея“.
~~~


5-06-2013/ Лекция в КМНЦ на д-р Малгожата Сковронек от Университета в Лодз, Полша „Анатемите срещу богомилите в текста на Историческата палея“
На 11 юни 2013 от 14.30 ч. ...
повече
~~~


27-05-2013/ Лекция на проф. Джорджо Дзифер в КМНЦ
Уважаеми  колеги, на 28 май 2013 г. (вторник) от 11.00 ч. в Заседателната зала на Кирило-Методиевския научен център, ул. Московска 13 проф. Джорджо Дзифер от университета в Удине, Италия ще изнесе лекция на тема:
"Нови перспективи в изследването на текста и традицията на Житието на Константин-Философ".
Лекцията е в рамките на програмата "Еразъм".
~~~


26-05-2013/ Изложбата на КМНЦ "В началото бе буквата" в Елванген, Германия
По време на деловото си посещение във провинция Баден-Вюртемберг, президентът на РБългария посети град Елванген, където от 43 години насам на 25 и 26 май се чества Ден на св. Методий ...
Повече
~~~


25-01-2013/ Излезе от печат:
     Кирило-Методиевски студии, книга 21: Средновековни текстове, автори и книги. Сборникът е посветен на известния учен проф. Хайнц Миклас – чуждестранен член на БАН, един от най-авторитетните представители на съвременната българистика и палеославистика, доскорошен зам.-председател на Балканската комисия на Австрийската академия на науките.
Доц. д-р Славия Бърлиева, директор на КМНЦ, връчи книгата лично на юбиляря, който беше на посещение в България по покана на фондация „Българска памет“.
На събитието присъстваха посланикът на Република Австрия – Негово Превъзходителство г-н Герхард Райвегер, представители на ръководството на Българската академия на науките, както и много учени от Софийския университет и от БАН.
~~~


2012
Международна научна конференция
БИБЛЕЙСКИТЕ ПОНЯТИЯ В СЛАВЯНСКАТА ТРАДИЦИЯ: ЕЗИКОВИ, ТЕКСТОЛОГИЧЕСКИ И КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ АСПЕКТИ

Варна, 02–08 септември 2012

Творчески дом на Българска Академия на науките
Туристически комплекс “Чайка”, Варна, България
  
~~~~~~~~

International scholarly conference
BIBLICAL CONCEPTS IN SLAVIC TRADITION: LINGUISTIC, TEXTUAL AND CULTURAL-HISTORICAL ASPECTS

Varna, 02–08 September 2012

Home of Scholars of the Bulgarian Academy of Sciences
Tourist Complex “Chayka”, Varna, Bulgaria
Кирило-Методиевският научен център към БАН и Департаментът за германски, руски и източноевропейски изследвания на Еврейския университет в Йерусалим организират вече за втори път Международна научна конференция. Тя се осъществи като резултат от работата по съвместния научен проект, разработван в рамките на спогодбата за сътрудничество между Българската академия на науките и Израелската академия на науките и хуманитаристиката.

Освен учени от институциите организатори в конференцията ще вземат участие български специалисти по проблематиката от СУ „Св. Климент Охридски“ и от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, както и учени от още 5 европейски страни (Великобритания, Германия, Испания, Италия, Полша) и от САЩ.