НАУЧЕН СЪСТАВ НА КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИЯ НАУЧЕН ЦЕНТЪР


НАУЧЕН СЪСТАВ

гл. ас. д-р Андрей Бобев
проф. д-р Бойка МирчеваCV, библиография
проф. д-р Веселка Желязкованаучна aвтобиография   
доц. д-р Десислава Найденованаучна aвтобиография  
проф. дин. Димо ЧешмеджиевCV, библиография
гл. ас. д-р Евгени ЗашевCV
гл. ас. д-р Евелина Джевиецка - CV научни публикации
доц. д-р Ива ТрифоноваCV  
гл. ас. д-р Ивета Рашеванаучна автобиография
доц. д-р Камен Станевнаучна автобиография
проф. д-р Климентина Иванова CV
гл. ас. д-р Люба Илиеванаучна автобиография
доц. д-р Мая Иванованаучна aвтобиография
гл. ас. д-р Мария Тотоманова-ПаневаCV
доц. д-р Марко СкарпаCV
гл. ас. д-р Нели Ганчеванаучна aвтобиография  
проф. д-р Светлина Николованаучна автобиография  
проф. д-р Славия Бърлиеванаучна aвтобиография     
доц. д-р Стиляна Баталованаучна aвтобиография
доц. д-р Татяна Илиеванаучна aвтобиография
гл. ас. д-р Тотка ГригороваCV, научна aвтобиография
гл. ас. д-р Цветомира Данова - научна aвтобиография

ДОКТОРАНТИ

Инна Димитрова - CV
Красимир Поповски – CV
Петя Младенова - CV

УЧЕНИ, РАБОТИЛИ ЗА КМНЦ

проф. дфн. Боряна Велчева
проф. дин. Василка Тъпкова-Заимова
доц. д-р Десислава Атанасова
гл. ас. д-р Диана Банкова научна aвтобиография
проф. дфн. Екатерина Дограмаджиева
доц. д-р Елена Коцева
доц. д-р Красимира Костова
проф. д.изк.н. Лиляна Мавродинова
проф. д-р Лора Тасева
проф. д-р Мария Йовчева
гл. ас. д-р Недялка Зафирова
гл. ас. Олга Пърличеванаучна автобиография
акад. Петър Динеков
доц. д-р Петя Костадинова
гл. ас. д-р Стоянка Бабалиевска
гл. ас. д-р Таня Попова
доц. д-р Татяна МостроваCV, библиография